Finnboda Varv var en varvsindustri vid Stockholms inlopp i nuvarande Nacka kommun. Det första bygget var tankfartyget Talmud (1882) och det sista kom att bli Nordic Link (1981). För närvarande (2013) byggs 12.000 m² kontor och cirka 700 bostäder under namnet "Finnboda Hamn" på området.

Finnboda varv i början av 1950-talet.

Finnboda slipRedigera

 
"Finnboda slip" på en karta från 1897.
 
Sjösättning av kryssaren HMS Fylgia 1905.
 
Pontonkranen Lodbrok är byggd på Finnboda varv 1956.

Varvet grundades 1878 av Bergsunds Mekaniska Verkstad. Anledning var att fartygen som byggdes och reparerades i verkstaden vid Hornstull blivit så stora att de inte längre kunde slussas igenom vid Nils Ericsons sluss ut till Saltsjön. Under följande år fram till sekelskiftet 1900 kom varvet att utvecklas till ett av landets största, endast överträffat av Götaverken i Göteborg.

Finnboda varvRedigera

År 1916 köpte Stockholms Rederi AB Svea Finnboda och ombildade varvet till ett självständigt bolag; AB Finnboda Varf.[1]

Redan 1930 övervägde ledningen att på grund av den dåliga lönsamheten ändra inriktning på verksamheten men beslutade att fortsätta enligt tidigare. 1930-talet kom att bli lönsamma år för Finnboda bland annat på grund av att gassvetsning började användas år 1935 i samband med skeppsbygge. Varvets första svetshall uppfördes 1940.

Varvets arbetare bodde bland annat på Finnbodaberget (Danvikshemsberget), Skatberget och Finnberget.

I slutet av 1950-talet breddades stapelbädden, och en ny rör- och plåtverkstad byggdes genom att delar av bergbranten mot Finnberget plansprängdes så att fartyg på upp till 13 000 ton kunde byggas. Endast ett fartyg av denna storlek beställdes. Även annan verksamhet förekom, såsom produktion av dammluckor och brospannen till nya Lidingöbron.

Efter ekonomiska problem under slutet av 1960-talet köptes varvet av Salénrederierna AB, som utökade verksamheten genom att ta över torrdockornaBeckholmen. Ekensbergs Varv vid Gröndal, som ägdes av Saléns, lades ner i samband med övertagandet av Finnboda. Viss modernisering av varvet gjordes omkring 1970, bland annat byggdes en ny svetshall och varvet byggdes om för att kunna bygga 35 000-tonnare. I samband med oljekrisen 1973 kom Finnboda åter i ekonomisk kris, och varvet övergick till att framförallt syssla med fartygsreparationer. Under en period tillverkades även skrov till oljeplattformar vid varvet.

År 1977 övertogs varvet av det statliga bolaget Svenska Varv för att bli dotterbolag till Götaverken under namnet Götaverken Finnboda AB. Tre stycken 35 000-tonnare byggdes vilket resulterade i en total förlust på 200 miljoner kronor. Den 11 juni 1981 sjösattes Finnbodas sista egentillverkade fartyg, 6 500-tonnaren Nordic Link. Varvet byggdes sedan om för att bli landets näst största reparationsvarv. 1990 sjönk emellertid efterfrågan på fartygsreparationer kraftigt. Följden blev att företaget försattes i konkurs 1991, varvid den stora flytdockan såldes till Mexiko. Arbetsstyrkan varierade kraftigt mellan åren. I början av 1970-talet arbetade cirka 700 personer vid varvet.

Bilder från varvsområdetRedigera

Finnboda HamnRedigera

 
Finnboda Hamn, hållplats för "Sjövägen".

År 1997 förvärvade HSB det gamla varvsområdet för att bygga ett nytt kontors- och bostadsområde kallat "Finnboda Hamn". Till grund för planeringen låg ett tävlingsförslag upprättat av Nyréns Arkitektkontor 1997.[2] De gamla verkstäderna (snickeriet, ångmaskinverkstaden, marketenteriet) moderniserades för kontorsverksamhet. Arbetena pågår fortfarande (2013) och området kommer att omfatta drygt 12.000 m² lokalyta. Inom resten av det forna varvsområdet uppför HSB cirka 700 lägenheter i olika etapper varav ungefär hälften var inflyttningsklart år 2013.[3]

År 2012 sålde HSB en del av sitt markinnehav till Ikano, som planerar att låta uppföra nya bostäder i Finnboda Hamn. Mot en av Finnbergets bergväggar byggs 130 bostadsrätter "Saltsjö vy" med utsikt över Djurgården.[4]

"Finnboda hamn" är även en hållplats för båtbussen "Sjövägen".

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

 1. ^ Lundmark, Efraim (1951). Rederi-Svea: ett svenskt storrederi och dess insatser i handelssjöfarten : Rederiaktiebolaget Svea 1871, Nya rederiaktiebolaget Svea 1894, Stockholms rederiaktiebolag Svea 1908. [Stockholm]: [Stockholms rederiaktiebolag Svea]. sid. 257-259. Libris 608159 
 2. ^ Informationstavla på platsen
 3. ^ HSB: Finnboda Hamn, Nacka. Arkiverad 28 september 2013 hämtat från the Wayback Machine.
 4. ^ IKANO bostad: Bostadsrätter i Nacka - med city och havet intill. Arkiverad 28 september 2013 hämtat från the Wayback Machine.

Vidare läsningRedigera

 • Bjerregaard, Ken (1993). ”På varvet: Finnboda varf 1930-1981”. Arbetarhistoria (Stockholm : Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 1984-) 1993:68 (Årg. 17),: sid. 19-21 : ill.. ISSN 0281-7446. ISSN 0281-7446 ISSN 0281-7446.  Libris 3015281
 • Bjerregaard, Ken (1993). Varvet vid Saltsjön: om arbetarskyddet på Finnboda varf 1930-1981. [Arbetarskyddets historia] (1. uppl.). Stockholm: Arbetarskyddsnämnden. Libris 7646511. ISBN 91-7522-339-2 
 • ”Förteckning över fartyg byggda vid Finnboda varf 1882-1981.”. Årsmeddelande / Föreningen Stockholms företagsminnen (Stockholm : Föreningen Stockholms företagsminnen, 1981-1988) 1980,: sid. 31-39 : ill.. 1980. ISSN 0281-0980. ISSN 0281-0980 ISSN 0281-0980.  Libris 3196415
 • Gustafson, Uno (1980). ”Finnboda och den siamesiska motoraffären 1908.”. Årsmeddelande / Föreningen Stockholms företagsminnen (Stockholm : Föreningen Stockholms företagsminnen, 1981-1988) 1980,: sid. 13-19 : ill.. ISSN 0281-0980. ISSN 0281-0980 ISSN 0281-0980.  Libris 3196410
 • Lind, Gösta (1980). ”Finnbodas utveckling under 70-talet.”. Årsmeddelande / Föreningen Stockholms företagsminnen (Stockholm : Föreningen Stockholms företagsminnen, 1981-1988) 1980,: sid. 6-7 : ill.. ISSN 0281-0980. ISSN 0281-0980 ISSN 0281-0980.  Libris 3196386
 • Ljunggren, Inger (1980). ”Finnboda varfs arkiv: en översiktlig förteckning”. Årsmeddelande / Föreningen Stockholms företagsminnen (Stockholm : Föreningen Stockholms företagsminnen, 1981-1988) 1980,: sid. 45-47 : ill.. ISSN 0281-0980. ISSN 0281-0980 ISSN 0281-0980.  Libris 3196422
 • Nilsson, Urban (2006). ”Finnboda i förvandling”. Nackaboken 2006 (42),: sid. [7]-26 : ill.. 0281-6385. ISSN 0281-6385.  Libris 10385063
 • Olsson, Kent (1980). ”En tung verkstadsindustri i omvandling under skilda konjunkturer: Finnboda varf 1900-1940”. Årsmeddelande / Föreningen Stockholms företagsminnen (Stockholm : Föreningen Stockholms företagsminnen, 1981-1988) 1980,: sid. 20-30 : ill.. ISSN 0281-0980. ISSN 0281-0980 ISSN 0281-0980.  Libris 3196412
 • Rosell-Fjelner, Ulrika (1990). ”Finnboda varfs gamla bostadsområde.”. Forum navale (Stockholm : Sjöhistoriska samfundet, 1946-) 1990 (45),: sid. 69-87 : ill.. ISSN 0280-6215. ISSN 0280-6215 ISSN 0280-6215.  Libris 2121952
 • Skalm, Thomas (1980). ”Finnboda varf: en kort historik”. Årsmeddelande / Föreningen Stockholms företagsminnen (Stockholm : Föreningen Stockholms företagsminnen, 1981-1988) 1980,: sid. 8-10 : ill.. ISSN 0281-0980. ISSN 0281-0980 ISSN 0281-0980.  Libris 3196395
 • Sundström, Arne (1974). Finnboda varf 1874-1974. Stockholm. Libris 8790588 

Externa länkarRedigera