Skatberget

Naturområde på Finnberget i Nacka kommun, Sverige

Skatberget är ett 58 meter högt berg på cirka fyra hektar på västra delen av Finnberget i Nacka kommun. Natur- och rekreationsområdet angränsar till Finnboda i norr och väst, Gäddviken och Kvarnholmsvägen i syd samt Finnbergets bostadsområde i öst.

Superfosfatfabrikens trävillor, Alphyddan och Trolldalen syns från Skatberget
Superfosfatfabrikens trävillor, Alphyddan och Trolldalen syns från Skatberget

Natur- och rekreationsvärdenRedigera

Skatberget kan grovt indelas i fyra områden med olika karaktär:

Slänten mot Finnboda. Inklämt mellan Skatbergets krön och bostadsområdet Finnboda hamn ligger en rasbrant med högvuxna och ganska grova tallar, däribland ett tiotal gammeltallar som gör slänten till nyckelbiotop (naturvärdesklass 1).[1] Almar, ekar och ormbunkar växer mellan tallarna. Finnboda varv hade ett flertal byggnader här varför det ligger rikligt med jämnade byggnadsmassor mellan träden. Längre söderut ovanför Finnbergstunnelns mynning finns det både rester efter s.k. skatvillan med fruktträd, bär- och syrenbuskar som rikligt med blåbärsris, svampar och myrstackar.

 
Fotografen Gustaf Mandahls installation på Skatbergets krön

Slänten mot Gäddviken. Inklämt mellan Skatbergets krön och Kvarnholmsvägen finns en mycket brant slänt där lövträd dominerar, främst ekar. Smultron, vippärt, stinknäva, luktviol, lupiner, femfingerört, fetknopp, backnejlika är några av växterna som trivs här. En liten stig leder från Finnbergsvägen till Kvarnholmsvägen.

Norra delen av krönet. Resterna efter Finnbergets luftvärnsställning ligger här och har rustats upp med grill, bord och bänkar. Förutom en hänförande utsikt mot Saltsjön och Djurgården ligger i området också en liten skogsdunge med tallar, björkar och ekar. På flera träd växer det musslingar och tickor. Mellan träden ligger ett mindre kärr. Tuvor med veketåg, blåmunkar, kärleksört och enbär växer här.

Södra delen av krönet består mestadels av nakna klippor med mossor och lav. Härifrån syns Finntorp, Gäddviken, Svindersviken, Hammarbybacken och Henriksdalsringen.

 
Tidigare luftvärnet på Skatberget som nu används som grillplats

HistoriaRedigera

Namnet Skatberget användes tidigare för hela Finnberget och härstammar troligtvis från s.k. skatvillan som låg på bergets västra del i slänten mot Finnboda.

Där bodde under en tid åtta familjer – alla arbetare på Finnboda varv. Varje lägenhet hade ett rum och kök. Framför huset hade man odlingar för varje lägenhet och bakom anlade man bersåer och fruktträd. Skatvillan brann senare ner. Arbetarna flyttade till Finnberget där Finnboda varv hade byggt modernare funkisbostäder som står kvar idag.[2] En del av skatvillans husgrunder med trappa samt fruktträd, däribland äpplen och krikon, finns kvar ännu idag.[3]

På Skatbergets norra del anlades under beredskapstiden 1939 - 1945 Finnbergets luftvärnställning för att skydda Finnboda varv. Anläggningen bestod av ett tiotal värn, pjäsplatser och en ammunitionsbunker. Bunkern är numera förseglat, flera värn rivna och resterande ombyggda till grillplatser.

 
Gammeltallar i slutningen mellan Skatberget och Finnboda

På Skatbergets södra del anlades 1947 Stockholms Superfosfat Fabriks ABs förmansbostad, ett nästan kubliknande tegelhus i två våningar efter arkitekt Curt Björklunds ritningar. Huset används idag som bostadshus. Tegelhuset uppfördes 1947 som förmansbostad för Gäddvikens superfosfatfabrik efter arkitekt Curt Björklunds ritningar. På sydvästra delen står tre röda trävillor, även kallade för Smålandshotellet eller ungkarlsvillorna. De anlades som arbetarbostäder av Stockholms Superfosfat Fabriks AB.

På Skatbergets krön står en installation i metall och glas av filmaren och fotografen Gustaf Mandahl som tidigare bodde på Finnberget och som var en av initiativtagarna till bildandet av bostadsrättsföreningen Finnberget och ombildandet av Finnbergets hyresrätter till bostadsrätter.[4]

Delar av Skatberget ska bebyggasRedigera

2017 publicerade Nacka kommun en ny översiktsplan som blev antagen 2018. Kommunen presenterar där avsikten att "skapa en tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön"[5] med 13 500 nya bostäder som ingår i uppgörelsen för att få tre stationer inom förlängningen av blå linjen. Mindre naturområden som Trolldalen på östra Henriksdalsberget, Skatberget på östra Finnberget, Bageriberget i västra Saltsjöqvarn, Engelska parken och Norra platån söder och öster om Danvikshem samt delar av Ryssbergen i Finntorp kan därför helt eller i delar bebyggas.

Två förslag om att bebygga Skatbergets slänt mot Gäddviken har därför kommit in: Byggföretaget Skanska inkom med förslaget att bygga två bostadshus höger och vänster om förmansbostaden.[6] Bostadsföretaget KUAB och Holmenkvarnen inkom med förslaget att bebygga Skatbergets sydvästra del med c:a 250 bostäder och en förskola.[7]

KällorRedigera

  1. ^ Tomas Fasth (2013). ”Naturvärdesträd på Henriksdalsberget”. sid. 9. https://infobank.nacka.se/ext/Bo_Bygga/stadsbyggnadsprojekt/Henriksdal/Samr%C3%A5d/Underlag%20-%20Naturv%C3%A4rdestr%C3%A4d.pdf. Läst 13 januari 2018. 
  2. ^ ”Blogginlägg om Finnboda varf”. https://gullebohemmetdotcom.wordpress.com/2013/03/27/finnboda-varf/. Läst 13 januari 2018. 
  3. ^ ”Blogginlägg om skördetid vid skatvillan”. https://vastrasicklaon.wordpress.com/2017/09/19/skordetid-vid-skatvillan-pa-finnberget/. Läst 13 januari 2018. 
  4. ^ ”Om bostadsrättsföreningen Finnberget”. https://www.finnberget.se/?rID=1068&page=om-brf-finnberget. Läst 13 januari 2018. 
  5. ^ ”Översiktsplan för Nacka”. https://infobank.nacka.se/ext/Bo_Bygga/stadsbyggnadsprojekt/%C3%96versiktsplan%202017/Antagande/1.%C3%96versiktsplan%20f%C3%B6r%20Nacka,%20h%C3%B6guppl%C3%B6st.pdf. Läst 29 april 2018. 
  6. ^ ”Nacka kommuns handlingar om planbesked för Finnbergsvägen 1”. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114020925/http://infobank.nacka.se/Ext/Politik_Organisation/Filhanterare/MOSS_msn.asp?url=http%3A%2F%2Finfobank.nacka.se%2FHandlingar%2Fmiljo_och_stadsbyggnadsnamnden%2F%2F2017%2F20170830%2F07_plan_planbesked_Sicklaon_37_48_Finnbergsvagen_1&path=%5C%5Cfileshare.adm.nacka.se%5Cinfobank%24%5CHandlingar%5Cmiljo_och_stadsbyggnadsnamnden%5C2017%5C20170830%5C07_plan_planbesked_Sicklaon_37_48_Finnbergsvagen_1. Läst 13 januari 2018. 
  7. ^ ”Nacka kommuns planbesked för Sicklaön 37:40”. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114021211/http://infobank.nacka.se/Handlingar/miljo_och_stadsbyggnadsnamnden//2017/20170517/05_plan_planbesked_Sicklaon_37_40_mfl/05_a_plan_planbesked_Sicklaon_37_40_mfl_tjskr.pdf. Läst 13 januari 2018.