Finnboda varvs marketenteri

industribyggnad i Nacka kommun

Finnboda varvs marketenteri, även kallat Markan (fastigheten Sicklaön 37:78) är en kulturhistoriskt värdefull industribyggnad belägen vid Finnboda Varvsväg 9 i bostadsområdet Finnboda på nordvästra Sicklaön i Nacka kommun. Det före detta marketenteriet representerar en av de byggnader som tillhörde Finnboda varv och som ansågs värt att bevara efter varvets nedläggning. Fastigheten har en q-märkning i gällande detaljplan, vilket innebär att den ej får rivas eller exteriört förvanskas.[1] Byggnaden inhyser idag lokaler för kontor och skola.

Före detta Marketenteriet, januari 2022.

Historik

redigera

Under andra världskriget upplevde Finnboda varv en expansiv fas. Verksamheten moderniserades och flera nya byggnader uppfördes på varvsområdet, bland dem en ny svets- och verkstadshall och en matsalsbyggnad (marketenteriet). Den långsträckta tegelbyggnaden byggdes i en utsprängd bergsficka nedanför Finnbodaberget nära entrén till varvet och stod färdig 1942. Lågdelen med två våningar innehöll matsalar och kök, medan den tvärställda högdelen i tre våningar inhyste bland annat kontor, personalrum, tvätt- och duschrum samt läkarmottagning. Matbespisningen var den enda arbetsplatsen för kvinnor på varvet. Ända in på 1970-talet fanns fyra matsalar: en för arbetarna, en för tjänstemännen, en för de högre tjänstemännen och en för varvets direktion.

Byggnadens vidare öden

redigera

Efter nedläggningen av varvsverksamheten 1991 förvärvades hela området 1997 av HSB med syftet att skapa ett attraktivt bostadsområde delvis integrerat med verksamheter. I detaljplanen från år 2003 fick byggnaden en q-märkning samt beteckning SK vilket betyder användning som skola och utbildning. I planen hade därför en skoltomt reserverats för att möjliggöra en tillbyggnad av marketenteriet åt söder för att täcka behovet av skollokaler i det nya bostadsområdet och i närheten. Efter en genomgripande renovering av byggnaden 2014 används fastigheten för skol- och kontorsverksamhet. För utformningen svarade Ankar Arkitekter.[2] Byggnaden ägs av Vimpelkullen Fastigheter AB.[3] Tillbyggnad för en skola utfördes inte.

Andra bevarade byggnader från varvstiden

redigera

Referenser

redigera

Källor

redigera

Externa länkar

redigera