Finnboda (Finnboda Hamn) är ett område inom kommundelen Sicklaön i Nacka kommun. Det gränsar till Skatberget (västra Finnberget), Gäddviken, Henriksdal med Trolldalen och Henriksborg.

Översiktsbild över Finnboda varvs gamla område i mars 2011.
Danvikshem från söder, juni 2005.

HistorikRedigera

Finnboda var ursprungligen namnet på ett torp under Danvikens Hospital. Man tror att namnet kommer från att platsen användes som hamn för finnskutor, det vill säga båtar från Finland. I början av 1700-talet fanns här ett beckbruk där man tillverkade tjära. Ett nytt beckbruk "Nya Beckbruket" etablerades i början av 1800-talet. Från denna verksamhet finns endast chefsbostaden kvar. Området köptes 1874 av Bergsund Mekaniska Verkstad i syfte att anlägga ett skeppsvarv, men verksamheten kom igång först i början av 1880-talet. Varvet, då kallat Finnboda slip, var i början en filial till Bergsunds verksamhet vid Hornstull, men blev 1916 ett eget bolag AB Finnboda Varf, se Finnboda varv. Varvet gick slutligen i konkurs år 1991.

1902-1915 uppfördes det monumentala Danvikshem efter ritningar av arkitekt Aron Johansson på Finnbodaberget. Dit flyttades vården av de gamla från Danvikens Hospital, som var under avveckling. Danvikshem projekterades för att hysa över fyrahundra boende fördelade på logement i en- och tvåmansrum. Anläggningen har senare byggt ut ett flertal gånger, senast på 1980-talet.

Finnberget intill varvet uppfördes på 1940-talet arbetarbostäder för varvets arbetare. Väster om infarten till varvsområdet på Finnboda ligger en ödekyrkogård som dock oftast betecknas som kolerakyrkogård. Den omdiskuterade, men nu nedlagda raveklubben Docklands låg i en svetshall vid Finnboda varv.

För närvarande pågår byggnation av nya exklusiva bostäder i området. Det första klara kvarteret kallas för Finnboda port. Då området ligger intill farleden in till Stockholm har ett påseglingsskydd i form av ett sprängstensgrund anlagts för att få tillstånd att bygga strandnära bostäder.

Många av varvsbyggnaderna behålls, och byggs om till kontor, affärer och bostäder - exempelvis maskinhall 1 (inrymmer idag möbeltillverkaren Fogia med café), maskinhall 2 (inhyser Äventyrskontorer), Strängbetongs gamla kontor (tidigare varvets snickeriverkstad och idag ett bostadshus), marketenteriet (ombyggt till kontor) och transformatorhuset på berget("Chefsbostaden", enda kvarvarande hus från beckbruket).

BilderRedigera

2012Redigera

Det gamla varvsområdet i Finnboda våren 2012 innan den nya bebyggelse började uppföras.

2017Redigera

Den nya bebyggelsen våren 2017.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera