Förkolning är kemiska processer som koncentrerar kol från organiska föreningar. Förkolning kan bland annat bestå i att vatten frigörs från kolhydrater genom pyrolys, eller genom reaktion med en stark syra.