Öppna huvudmenyn

Träkol

delvis förkolnat trä som kan brinna
Japansk binchōtan (vit träkol)

Träkol är ett svart material som framställs genom upphettning av trä i en syrefattig miljö, en process känd som pyrolys (torrdestillation). Träkol består till största delen av kol och kan användas som bränsle. På senare tid har dess användning som grillkol blivit vanlig. Industriellt har dock stenkolet till stor del ersatt träkolet. Traditionellt har träkol framställts genom kolning, det vill säga genom byggandet av kolmilor där träet får brinna långsamt under ett täcke av sand, torv eller gräs så att elden endast får begränsad lufttillförsel.

Under andra världskriget upplevde träkolsframställningen i Sverige ett stort uppsving eftersom träkolseldade gengasaggregat i många fall fick ersätta konventionella drivmedel i motorfordon.

Träkol används även som teckningskol.

Se ävenRedigera