Europeiska regionala utvecklingsfonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) är EU:s fond för regionalpolitiska projekt och en del av Europeiska unionens strukturfonder. ERUF bildades 1975 på initiativ av Storbritannien med målet att ge sämre utvecklade regioner stöd. Det fungerade till en början som en rabatt för det brittiska medlemskapet då landet tog stor del av ERUF:s stöd.

Europeiska regionala utvecklingsfonden 2006.

Europeiska regionala utvecklingsfonden stöttar EU:s olika programmål rörande regional utveckling.

Externa länkarRedigera

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.