Europeiska unionens strukturfonder

EU har fyra olika struktur- och investeringsfonder som heter regional-, social-, fiske- och jordbruksfonden. Det finns även en särskild fond som kallas sammanhållningsfonden. De ingår i en programperiod som sträcker sig mellan 2007 och 2013. Fonderna använder man för att finansiera utveckling inom områdena ekonomi och social sammanhållning.[1]

Syftet med strukturfonderna regionalfonden och sociala fonden är att öka den ekonomiska och sociala sammanhållningen mellan EU:s medlemsländer och regioner. Fonderna finansierar projekt som ska hjälpa EU:s regioner och utsatta grupper i samhället.

De fyra struktur- och investeringsfonderna som har inrättats sedan gemenskapen bildades är:

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) bidrar främst till att hjälpa de regioner som släpar efter i fråga om utveckling, genomgår ekonomisk omställning eller har strukturella problem. Europeiska socialfonden (ESF) tillhandahåller stöd främst inom ramen för den europeiska sysselsättningsstrategin (DE, EN, FR). Garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) bidrar till utvecklingen och den strukturella anpassningen i landsbygdsområden som släpar efter i utvecklingen genom att förbättra effektiviteten i strukturerna för produktion, bearbetning och saluföring av jordbruks- och skogsprodukter. Fonden för fiskets utveckling (FFU) stöder strukturutvecklingen inom fiskerisektorn.[2]

Olika strukturfonderRedigera

Europeiska regionala utvecklingsfondenRedigera

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) är den mest penningstarka strukturfonden. Deras syfte är att bidra till att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen. Den ska hjälpa till att skapa balans mellan regionerna och även hjälpa till med strukturell anpassning av de regionala ekonominerna i t.ex. industriregioner och de regioner som utvecklas långsammare. Fonden ska även stödja gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete.

Europeiska socialfondenRedigera

Europeiska socialfonden (ESF) ska bidra till att stärka ekonomisk och social sammanhållning genom att förbättra och hjälpa sysselsättningsmöjligheterna samt skapa fler och bättre arbeten.

De viktigaste prioriteringarna är:

  • Bidra till ökad utbildning
  • Öka sysselsättningen för arbetslösa
  • Förbättra dem sociala förhållanden för missgynnade grupper som till exempel funktionshindrade.
  • Öka jämställdheten mellan män och kvinnor
  • Minska diskrimineringen

SammanhållningsfondenRedigera

Huvudartikel: Sammanhållningsfonden

Förutom de två strukturfonderna finns det en fond som heter sammanhållningsfonden. Fondens syfte är att ge ekonomiskt stöd till projekt som handlar om miljön och även till olika nätverk inom transportområdet. Det går endast att få stöd från denna fond om BNP i landet är mindre än 90 procent av genomsnittet i EU.

BeslutsförfarandeRedigera

Beslut om stöd fattas i regel på regional nivå. Vem som fattar beslut om vilka projekt som ska beviljas medel varierar mellan olika program.

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 25 april 2012. https://web.archive.org/web/20120425153104/http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/EUs-regionalpolitik/. Läst 24 april 2012. 
  2. ^ http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/l60014_sv.htm
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.