Europeiska unionens regionalpolitik

stöd till regioner inom EU

Europeiska unionens regionalpolitik, även känd som sammanhållningspolitiken, är ett av Europeiska unionens befogenhetsområden. Den syftar till att upprätthålla ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom unionen genom att stödja utvecklingen i utsatta regioner. Målet är att på så sätt stimulera ekonomisk tillväxt, skapa fler jobb och öka livskvaliteten inom Europeiska unionen.[1][2]

En viktig del av regionalpolitiken är de europeiska struktur- och investeringsfonderna, särskilt Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden, som alla stöder olika typer av investeringsprojekt för att uppnå regionalpolitikens syfte och mål.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.