Ellips

Wikimedia-förgreningssida

Ellips kan syfta på:

  • Ellips (matematik) – en geometrisk figur i ett plan, en geometrisk ort för en punkt
  • Ellips (litteratur) – en ellips som en utelämning av en viss tidsperiod i en berättelse
  • Ellips (retorik) – en retorisk stilfigur och tankefigur i uttryck som kännetecknas av att en del av satsen utelämnas
  • Ellips (syntax) – ett visst ord eller ibland flera ord utelämnas därför att det/de ändå förstås av sammanhanget
  • Ellips – ett tecken om tre punkter se uteslutningstecken
  • Superellips – en kurva som är relaterad till ellipsen

Se ävenRedigera

  • Ellipsoid – en buktig yta av 2:a graden, med tre i allmänhet olika axlar
  • Rotationsellipsoid – en rotationskropp som uppstår då en ellips roterar kring den ena av sina axlar
  • Oval – en figur som konstruerats från två par bågar med olika radier