Ellevio AB är ett svenskt elnätsföretag med huvudkontor i Stockholm och 968 000 kunder (2021) inom områdena Dalarna, Värmland, Västkusten (omfattande Halland och Bohuslän), Skaraborg-Närke, Gävleborgs län och Stockholm (omfattande Stockholms stad, Ekerö, Lidingö, Täby, Nynäshamn och Vallentuna). Företaget bildades 2015 genom att överta elnätsverksamheten från Fortum i Sverige. Medelantalet anställda 2021 var 551, och totalt sysselsätter bolaget cirka 3 000 personer. Ellevio ger ut noterade obligationer och publicerar därför finansiella rapporter på motsvarande sätt som börsnoterade bolag.[1][2][3]

Ellevio AB
Huvudkontor
Org.nr556037-7326
TypPublikt aktiebolag
HuvudkontorStockholm Sverige
NyckelpersonerJohan Lindehag
VD
Fredrik Persson
styrelseordförande
BranschElnät
Antal anställda551 (medeltal 2021)
Historik
Grundat1892 (Stockholms elektricitetsverk)
2015 (avknoppat från Fortum)
Tidigare namnStockholms elektricitetsverk (1892)
Stockholms elverk (1960)
Stockholms energiverk (1974)
Stockholms Stads Energi (1985)
Stockholm Energi (1990)
Birka Energi (1998)
Fortum Distribution (2002)
Avknoppat frånFortum (2015)
Ekonomi
Omsättning 7,153 miljarder SEK
Rörelseresultat 1,973 miljarder SEK
Vinst efter skatt –0,297 miljarder SEK
Tillgångar 92,972 miljarder SEK
Eget kapital 9,086 miljarder SEK
Struktur
ÄgareOmers Infrastructure (50%)
Tredje AP-fonden (20%)
Folksam (17,5%)
AMF (12,5%)
Övrigt
Webbplatsellevio.se
FotnoterStatistik från 2021 års bokslut[1]

Historia redigera

1892 bildades Stockholms elektricitetsverk som inledningsvis distribuerade el till cirka 1 000 lampor i staden. 40 år senare var antalet abonnenter 175 000 och det uppskattade antalet anslutna belysningsarmaturer 2,5 miljoner. Fram till 1908 drevs verket som en underavdelning till stadens gasverk.[4]

Under den senare hälften av 1900-talet genomgick verksamheten namnbyten till Stockholms elverk (1960), Stockholms energiverk (1974), Stockholms Stads Energi (1985) och Stockholm Energi AB (1990).

Gullspångs Kraft grundades 1906 och var en tidig aktör inom vattenkraft. Efter uppköp av Hälsingekraft (1991), Uddeholm Kraft AB (1992) och AB Skandinaviska Elverk (1996) betraktades företaget i slutet av 1990-talet som ett av de ledande svenska elproduktionsbolagen. Bolaget fick 1997 finska ägare och blev 1998 en del av det då nybildade Fortum.[5]

Stockholm Energi och Gullspångs Kraft slogs 1998 samman under namnet Birka Energi, och ägandet i det nya bolaget delades lika mellan Stockholms stad och Fortum. Stockholms stad beslutade 2001 att sälja sin ägarandel till Fortum. Från 2002 drevs verksamheten under Fortums namn, och elnätsdelen var inordnad under dotterbolaget Fortum Distribution AB.[2][6][7][8]

Fortum sålde 2015 sin svenska elnätsverksamhet till Borealis Infrastructure (sedan 2017 benämnt Omers Infrastructure), Tredje AP-fonden, Folksam och Första AP-fonden. Det avknoppade bolaget fick namnet Ellevio.[9][10][2]

2016 köpte Ellevio elnätsföretaget Nynäshamn Energi med 16 000 abonnenter i Nynäshamn och Ösmo av Kraftringen AB.[11]

2017 köptes det börsnoterade företaget Elverket Vallentuna som drev elnätet i Vallentuna kommun. Samma år gjordes en elnätsaffär i Stockholmsområdet med Svenska kraftnät, i vilken Ellevio köpte kraftledningar och ställverk samt sålde en planerad större kraftledning.[12][13]

I slutet av 2019 förvärvades elnät med 500 abonnenter i Gävleborgs län från samfälligheten Hamra besparingsskog, och 2021 köptes det börsnoterade AB Edsbyns Elverk med 4 000 kunder i samma län.[14][15][16][17]

I december 2022 sålde Första AP-fonden sin andel i Ellevio till pensionsbolaget AMF.[18][19]

Verksamhet redigera

Under 2021 var hela Ellevios nettoomsättning relaterad till elnät. Därav stod rena elnätsintäkter för cirka 97 procent, medan resten av omsättningen kom från anslutning till elnät och andra nätrelaterade tjänster. Våren 2022 meddelades att ett nytt verksamhetsområde, Ellevio Energilösningar, tillkommit i form av ett dotterbolag till koncernens holdingbolag.[1][20][21][22]

Elnät redigera

Ellevio dominerar tillsammans med EON och Vattenfall den svenska elnätsmarknaden. Dessa tre bolag uppskattades 2016 sammantaget distribuera el till mer än hälften av Sveriges elkunder. Totalt fanns då omkring 170 elnätsföretag i landet, varav cirka 110 hade färre än 15 000 kunder. Eftersom tillhandahållande av elnät har karaktär av ett naturligt monopol är marknaden reglerad under tillsyn av Energimarknadsinspektionen.[23][24][25]

Ellevio äger och driver såväl lokala som regionala nät. 2021 var antalet kunder 968 000, till vilka 27,5 TWh el distribuerades via bolagets 79 200 kilometer ledningar.[1]

Efter stormen Gudrun 2005 har svenska elnätsföretag gjort omfattande investeringar i att vädersäkra ledningar genom nedgrävning och andra åtgärder. Arbetet pågår successivt, och 2021 vädersäkrade Ellevio 1 322 kilometer ledningar. Vid det årets utgång var 84 procent av bolagets lokala nät nedgrävt. Ellevios regionala nät är i huvudsak vädersäkrade genom att breda ledningsgator anlagts och löpande underhålls.[1][26]

I Stockholm påbörjade Ellevio under 2021 en total ombyggnad av det stora ställverket i Hjorthagen. Det nya ställverket byggs in i stället för att befinna sig i utomhusmiljö och blir mindre till ytan, samtidigt som kapaciteten ska höjas.[1][27][28][29]

Laddinfrastruktur redigera

Sedan 2019 pågår ett samarbete mellan Ellevio och Stockholms stad om utbyggnad av antalet laddplatser för elbilar. Samarbetet innebär bland annat att Ellevio förbereder för laddplatser i samband med att andra elnätsarbeten görs samt tillhandahåller elanslutning åt laddoperatörer ända fram till laddplatserna. På så sätt blir anslutningen mer kostnadseffektiv.[30][31][32][33]

Ellevio ingår även i organisationen Elektrifieringspakten i Stockholm som bolaget startade 2021 tillsammans med Stockholms stad, Scania och Volkswagen. Paktens syfte är att bidra till att göra det enklare för stockholmare att skaffa elbil, och den hade i maj 2022 cirka 40 organisationer som medlemmar.[34][35]

Energilösningar redigera

Sedan våren 2022 har Ellevio verksamhetsområdet Energilösningar, formellt förlagt till ett systerbolag, för investeringar och tjänster som rör elförsörjning utan att direkt gälla elnät. Det första tillkännagivna projektet inom det nya området är ett batterisystem som ska installeras i Grums och väntas bli Sveriges största.[20][21][22][36][37][38]

Kritik redigera

Sveriges Television uppgav 2015 att en tredjedel av Ellevios intäkter var ren vinst och frågade varför bolaget trots de goda marginalerna höjde priserna med 9 procent. Även följande år höjdes priserna i samma grad. Höjningarna kritiserades av organisationen Villaägarna som menade att företaget hade en monopolställning på en inte tillräckligt reglerad marknad. Den nationalekonomiska termen för fenomenet att verka på en reglerad marknad i syfte att uppnå ekonomisk vinning är fördelssökande.

Generellt sett höjde många elnätsbolag sina priser under de nämnda åren. Ellevios höjningar var kraftigare än de två andra stora elnätsbolagens, men ett mindre bolag som höjde sina avgifter med över 31 procent uppmärksammades också i media. Ellevio besvarade kritiken med att behoven av investeringar för framtiden var stora och att höjningarna varit inom ramen för vad regleringen tillät. Bolaget angav samtidigt att ytterligare höjningar kunde väntas. En rådgivare till bolaget framhöll i en debattartikel att vinstmarginalen bör ställas i relation till kapitalkostnaderna.[39][40][24][41][42][43][44]

I december 2017 inledde företaget en utjämning av priserna mellan sina olika elnätsområden i form av prissänkningar i glesbefolkade områden och höjningar i Storstockholm. I en sammanställning som Dagens Nyheter gjort för perioden 2014 till 2019 framgår att Ellevios vinstmarginal med undantag för 2014 var lägre än de två andra stora elnätsbolagens marginaler. En rapport från intresseorganisationen Nils Holgerssongruppen om prisförändringar från 2014 till 2019 visar att Ellevio under perioden genomförde ackumulerade prishöjningar som procentuellt understeg såväl de två andra stora bolagens som genomsnittet för övriga bolag. 2020 sänkte Ellevio i likhet med andra stora elnätsbolag priserna för en majoritet av sina privatkunder.[25][45][46][47]

Ägare redigera

Ellevio ägs av pensionsfonderna Omers Infrastructure (50%), Tredje AP-fonden (20%), Folksam (17,5%) och AMF (12,5%). Den största ägaren Omers Infrastructure är en kanadensisk fond som förvaltar pensionskapital för provinsen Ontarios offentliganställda.[1]

Huvudkontor redigera

Ellevios huvudkontor är beläget på adressen Valhallavägen 203 i Stockholm. Fastigheten, som har beteckningen Tre vapen 2, byggdes ursprungligen för Konstfackskolan och har en kulturminnesskyddad exteriör.[1][48][49]

Samarbeten och utmärkelser redigera

Ellevio grundade 2020 tillsammans med elbolaget GodEl innovationstävlingen Startup 4 Climate. Tävlingen belönar årligen nystartade svenska företag som utvecklar produkter eller tjänster som kan bidra till att motverka klimatförändringar. Prissumman för 2022 är 2 miljoner kronor.[50][51][52][53][54]

Ellevio utsågs 2021 av analysföretaget Nyckeltalsinstitutet till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i en kartläggning av arbetsvillkoren för 600 000 personer.[55] Samma år tilldelades Ellevio även organisationen Håll Nollans arbetsmiljöpris.[56]

Referenser redigera

 1. ^ [a b c d e f g h] ”Års- och hållbarhetsredovisning 2021” (PDF). Ellevio AB. 2022. https://www.ellevio.se/globalassets/content/finansiell-information/ellevio_ar21_sve_web.pdf. Läst 22 juni 2022. 
 2. ^ [a b c] ”Fortum Distribution blir Ellevio”. Ellevio AB. 16 juni 2015. https://www.ellevio.se/om-ellevio/nyhetsrum/pressmeddelanden/fortum-distribution-blir-ellevio/. Läst 22 juni 2022. 
 3. ^ ”Finansiell information”. Ellevio AB. 28 februari 2022. https://www.ellevio.se/om-ellevio/det-har-ar-vi/ekonomi-organisation/finansiell-information/. Läst 22 juni 2022. 
 4. ^ Carl Kleman, red (10 september 1932). ”Stockholms elektricitetsverk”. Teknisk Tidskrift (Svenska Teknologföreningen) 62 (37). http://runeberg.org/tektid/1932a/0355.html. Läst 22 juni 2022. 
 5. ^ ”Gullspångs Kraft AB”. Nationalencyklopedin. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gullspångs-kraft-ab. Läst 22 juni 2022. 
 6. ^ ”Birka Energi AB”. Nationalencyklopedin. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/birka-energi-ab. Läst 22 juni 2022. 
 7. ^ ”Birka Energi sålt till Fortum”. Sveriges Radio. 6 november 2001. https://sverigesradio.se/artikel/22228. Läst 22 juni 2022. 
 8. ^ Braconier, Fredrik; Augustsson, Fredrik (25 april 2003). ”Köpet av Birka Energi blev lyckträff för finska Fortum”. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/32671138-42fe-3cc0-84a4-5e17f7f9e303/kopet-av-birka-energi-blev-lycktraff-for-finska-fortum. Läst 22 juni 2022. 
 9. ^ Fröberg, Jonas (13 mars 2015). ”Fortum säljer sitt svenska elnät”. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/0fc7ad9b-2bb9-3325-b39e-704740cb839a/fortum-saljer-sitt-svenska-elnat. Läst 22 juni 2022. 
 10. ^ ”Borealis Infrastructure announces name change to OMERS Infrastructure” (på engelska). Omers. 20 augusti 2017. https://www.globenewswire.com/news-release/2017/08/30/1104245/0/en/Borealis-Infrastructure-announces-name-change-to-OMERS-Infrastructure.html. Läst 22 juni 2022. 
 11. ^ ”Ellevio köper elnätsverksamheten i Nynäshamn av Kraftringen”. Ellevio AB. 25 oktober 2016. https://www.ellevio.se/om-ellevio/nyhetsrum/pressmeddelanden/ellevio-koper-elnatsverksamheten-i-nynashamn-av-kraftringen/. Läst 22 juni 2022. 
 12. ^ ”Ellevio lämnar ett rekommenderat erbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna”. Ellevio AB. 19 maj 2017. https://www.ellevio.se/om-ellevio/nyhetsrum/pressmeddelanden/ellevio-lamnar-ett-rekommenderat-erbjudande-till-aktieagarna-i-elverket-vallentuna/. Läst 22 juni 2022. 
 13. ^ ”Elnätskartan i Stockholm ritas om när Ellevio och Svenska kraftnät köper elnät”. Ellevio AB. 29 augusti 2017. https://www.ellevio.se/om-ellevio/nyhetsrum/pressmeddelanden/elnatskartan-i-stockholm-ritas-om-nar-ellevio-och-svenska-kraftnat-koper-elnat/. Läst 22 juni 2022. 
 14. ^ Mårtensson, Linda (15 december 2019). ”Elnätet är uppköpt – större aktör tar över: "Utvecklingen springer ifrån oss"”. Ljusnan. https://www.ljusnan.se/2019-12-15/elnatet-ar-uppkopt--storre-aktor-tar-over-utvecklingen-springer-ifran-oss. Läst 22 juni 2022. 
 15. ^ Nyblad, Henrik (4 november 2021). ”Efter köpet av Edsbyns elverk – detta händer nu”. Ljusnan. https://www.ljusnan.se/2021-11-04/efter-kopet-av-edsbyns-elverk--detta-hander-nu. Läst 22 juni 2022. 
 16. ^ ”Edsbyns Elverk säljs till Ellevio”. Ellevio AB. 4 november 2021. https://www.ellevio.se/om-ellevio/nyhetsrum/pressmeddelanden/edsbyns-elverk-saljs-till-ellevio/. Läst 22 juni 2022. 
 17. ^ ”Viktiga milstolpar”. Ellevio AB. 3 september 2021. https://www.ellevio.se/om-ellevio/det-har-ar-vi/ellevio-nu-da/viktiga-milstolpar/. Läst 22 juni 2022. 
 18. ^ ”AMF ny delägare i Ellevio”. Dagens Industri. 15 december 2022. https://www.di.se/live/amf-ny-delagare-i-ellevio/. Läst 18 december 2022. 
 19. ^ ”Pensionsförvaltaren AMF förvärvar 12,5 procent av aktierna i Ellevio”. Ellevio AB. 15 december 2022. https://www.ellevio.se/om-ellevio/nyhetsrum/pressmeddelanden/pensionsförvaltaren-amf-förvärvar-125-procent-av-aktierna-i-ellevio-/. Läst 18 december 2022. 
 20. ^ [a b] ”Våra energilösningar för en elektrifierad framtid”. Ellevio AB. 7 april 2022. https://www.ellevio.se/foretag/elektrifiering/vara-losningar/energilosningar/. Läst 30 juni 2022. 
 21. ^ [a b] ”Sveriges största elnätsbatteri avgörande för mer el från vind och sol”. Ellevio AB. 5 maj 2022. https://www.ellevio.se/om-ellevio/nyhetsrum/pressmeddelanden/sveriges-storsta-elnatsbatteri-avgorande-for-mer-el-fran-vind-och-sol/. Läst 30 juni 2022. 
 22. ^ [a b] ”Half-year Report January–June 2022” (på engelska) (PDF). Ellevio AB. 1 september 2022. https://www.ellevio.se/globalassets/content/finansiell-information/ellevio_half-year_report_2022.pdf. Läst 2 november 2022. 
 23. ^ ”Sveriges framtida elnät” (PDF). Ingenjörsvetenskapsakademien. 2016. Arkiverad från originalet den 8 augusti 2022. https://web.archive.org/web/20220808112045/https://www.iva.se/globalassets/rapporter/vagval-energi/vagvalel-sveriges-framtida-elnat-b.pdf. Läst 30 juni 2022. 
 24. ^ [a b] ”Chockhöjning av elpriset”. Sveriges Television. 30 september 2016. https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/storsta-prishojningen-i-modern-tid. Läst 2 november 2022. 
 25. ^ [a b] Fröberg, Jonas (13 oktober 2020). ”Hemliga bakgrunden till Ygemans sågade förslag: Nätjättarna hotade att stämma staten”. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/ekonomi/hemliga-bakgrunden-till-ygemans-sagade-forslag-natjattarna-hotade-att-stamma-staten/. Läst 30 juni 2022. 
 26. ^ Swanö, Lars (9 februari 2017). ”1,2 miljarder till nya elnät”. Värmlands Folkblad. 
 27. ^ ”Ellevio gör en total ombyggnad av ställverket i Värtan”. Energinyheter.se. 3 december 2020. https://www.energinyheter.se/20201203/22977/ellevio-gor-en-total-ombyggnad-av-stallverket-i-vartan. Läst 30 juni 2022. 
 28. ^ Strindberg Jutehammar, Pelle (25 maj 2021). ”Första spadtaget för nytt ställverk i Värtan”. Mitt i Östermalm. https://www.mitti.se/nyheter/forsta-spadtaget-for-nytt-stallverk-i-vartan/repueq!KuqwaO6HfxkM4fKIn5o6qg/. Läst 30 juni 2022. 
 29. ^ ”Elnätsföretag bygger om ställverk i Värtan – för miljardbelopp”. Sveriges Radio. 17 maj 2021. https://sverigesradio.se/artikel/elnatsforetag-bygger-om-kraftnat-i-vartan-for-miljardbelopp. Läst 30 juni 2022. 
 30. ^ ”Ellevio snabbar på utbyggnaden av laddinfrastruktur i Stockholm”. Ellevio AB. 9 december 2019. https://www.mynewsdesk.com/se/ellevio/pressreleases/ellevio-snabbar-paa-utbyggnaden-av-laddinfrastruktur-i-stockholm-2951293. Läst 30 juni 2022. 
 31. ^ Olin, Linus (9 februari 2020). ”Snabbare utbyggnad av laddplatser”. Tidningen Energi. https://www.energi.se/artiklar/snabbare-utbyggnad-av-laddplatser/. Läst 30 juni 2022. 
 32. ^ Thambert, Fredrik (3 januari 2022). ”Bilbranschen vill se snabbare utbyggnad av laddningsstationer”. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/ekonomi/bilbranschen-vill-se-snabbare-utbyggnad-av-laddningsstationer/. Läst 30 juni 2022. 
 33. ^ Thambert, Fredrik; Härdelin, Lotta (23 januari 2022). ”Han skaffade elbil utan att ha egen laddare: ”Kommer aldrig gå tillbaka till fossildrivet””. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/ekonomi/han-skaffade-elbil-utan-att-ha-egen-laddare-kommer-aldrig-ga-tillbaka-till-fossildrivet/. Läst 30 juni 2022. 
 34. ^ Mattsson, Per (25 mars 2021). ”Ny elektrifieringspakt ska halvera utsläppen i Stockholm”. Dagens Industri. https://www.di.se/nyheter/ny-elektrifieringspakt-ska-halvera-utslappen-i-stockholm/. Läst 30 juni 2022. 
 35. ^ Mattsson, Per (2 maj 2022). ”100.000 kronor till den som knäcker Stockholms laddningsnöt”. Dagens Industri. https://www.di.se/nyheter/100-000-kronor-till-den-som-knacker-stockholms-laddningsnot/. Läst 30 juni 2022. 
 36. ^ Nohrstedt, Linda (12 april 2022). ”Sveriges största batteri – så ska det stötta elnätet”. Ny Teknik. https://www.nyteknik.se/premium/sveriges-storsta-batteri-sa-ska-det-stotta-elnatet-7031535. Läst 30 juni 2022. 
 37. ^ Larsson, Ann-Louise (6 maj 2022). ”Ellevios nya satsning: Sveriges största elnätsbatteri”. Energi & Miljö. https://www.energi-miljo.se/ellevios-nya-satsning-sveriges-storsta-elnatsbatteri/. Läst 30 juni 2022. 
 38. ^ Berg, Martin (21 juni 2022). ”Ellevio storsatsar på ny marknad”. Second Opinion. https://second-opinion.se/ellevio-storstasar-pa-ny-marknad/. Läst 30 juni 2022. 
 39. ^ ”En tredjedel av räkningen ren vinst för eljätten”. Sveriges Television. 16 juni 2015. https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/en-tredjedel-av-vad-du-betalar-ar-ren-vinst-for-eljatten. Läst 2 november 2022. 
 40. ^ ”Nu kan elnätsbolagen chockhöja avgifter”. Sveriges Television. 17 juni 2015. https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/elnatsbolag-kan-chockhoja-avgifter. Läst 2 november 2022. 
 41. ^ ”Second Opinion”. 11 oktober 2016. http://second-opinion.se/rorelsemarginal-daligt-lonsamhetsmatt-pa-elnat/. Läst 22 november 2016. 
 42. ^ ”Kommentar till SVT:s inslag: Vi bygger framtidens elnät”. Ellevio AB. 28 september 2016. Arkiverad från originalet den 22 november 2016. https://web.archive.org/web/20161122221548/http://www.ellevio.se/privat/om-oss/media/newsroom/2016/september/kommentar-till-svts-rapportering/. Läst 22 november 2016. 
 43. ^ Janson, Peo (12 maj 2016). ”Falköpings Tidning”. Arkiverad från originalet den 22 november 2016. https://web.archive.org/web/20161122224250/http://www.falkopingstidning.se/article/priset-var-for-lagt-for-att-klara-satsningar/. Läst 22 november 2016. 
 44. ^ ”Nya elnätspriser för 2017 – Gotlands Energi AB”. www.gotlandsenergi.se. Arkiverad från originalet den 25 november 2018. https://web.archive.org/web/20181125162848/https://gotlandsenergi.se/nyheter/2993. Läst 22 november 2016. 
 45. ^ ”Kommentar: Alla kunder ska betala samma pris”. www.ellevio.se. 27 oktober 2017. Arkiverad från originalet den 2 oktober 2018. https://web.archive.org/web/20181002180804/https://www.ellevio.se/privat/Pressrum/newsroom/2017/oktober/kommentar-alla-kunder-ska-betala-samma-pris/. Läst 2 oktober 2018. 
 46. ^ Lindström, Olle (29 oktober 2019). ”Arkiverade kopian”. Södermanlands Nyheter. Arkiverad från originalet den 3 november 2022. https://web.archive.org/web/20221103140358/https://sn.se/nyheter/eljattar-tvingas-kapa-natavgifter-rejalt-sm5263829.aspx. Läst 30 juni 2022. 
 47. ^ ”Sänkningar av elnätsavgiften för 100 000-tals Elleviokunder”. Ellevio AB. 13 januari 2020. https://www.mynewsdesk.com/se/ellevio/news/saenkningar-av-elnaetsavgiften-foer-100-000-tals-elleviokunder-391465. Läst 30 juni 2022. 
 48. ^ ”Tre Vapen 2”. Vasakronan. https://vasakronan.se/fastigheter/tre-vapen-2-14175/. Läst 15 maj 2022. 
 49. ^ ”Historik”. Konstfack. https://www.konstfack.se/sv/Om-Konstfack/Detta-ar-Konstfack/Historik/. Läst 22 juni 2022. 
 50. ^ ”Startup 4 Climate - Innovationstävling inom energisektorn”. KTH. 17 maj 2022. https://intra.kth.se/forskning/plattformar/energy/calls-and-funding/calls/startup-4-climate-innovationstavling-inom-energisektorn-1.1170832. Läst 28 juni 2022. 
 51. ^ ”Ny omgång för en av Europas största tävlingar för energi- och klimatinnovationer”. Realtid. 17 juni 2022. https://www.realtid.se/ny-omgang-for-en-av-europas-storsta-tavlingar-for-energi-och-klimatinnovationer/. Läst 28 juni 2022. 
 52. ^ ”Innovationstävlingen Startup 4 Climate avgjord”. Solenerginyheter.se. 2 oktober 2020. https://www.solenerginyheter.se/index.php/20201002/1750/innovationstavlingen-startup-4-climate-avgjord. Läst 28 juni 2022. 
 53. ^ ”Startup 4 Climate vinns av Krafthem och Ligna Energy”. Solenerginyheter.se. 12 november 2021. https://www.solenerginyheter.se/en/node/2382. Läst 28 juni 2022. 
 54. ^ ”Startup 4 Climate” (på engelska). Startup 4 Climate. 17 maj 2022. https://startup4climate.com/. Läst 28 juni 2022. 
 55. ^ Björklund, Stefan (8 maj 2021). ”Ellevio - Sveriges mest attraktiva arbetsgivare”. Nya Wermlands-Tidningen. https://www.nwt.se/2021/05/08/ellevio-sveriges-mest-attraktiva-arbetsgivare/. Läst 22 juni 2022. 
 56. ^ Åfreds, Johanna (25 mars 2021). ”Ellevio vinner Håll Nollans pris”. Byggindustrin. https://www.byggindustrin.se/arbetsliv/arbetsmiljo/ellevio-vinner-hall-nollans-pris/. Läst 28 juni 2022. 

Externa länkar redigera