Energimarknadsinspektionen

svensk statlig förvaltningsmyndighet

Energimarknadsinspektionen (EI) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Infrastrukturdepartementet och har till uppgift att ansvara för tillsyn, tillståndsprövning, konsumentinformation, elhandelsfrågor och regelutveckling på energimarknaden nationellt och inom EU. Det är en expertmyndighet inom energifrågor och självständig från Energimyndigheten (som den utbröts från 2008 då den blev en egen myndighet). Inom ramen för sitt europeiska samarbete tar de bland annat fram underlag till EU-kommissionen och utarbetar riktlinjer till EU-förordningar.

Energimarknadsinspektionen
DepartementInfrastrukturdepartementet
Ansvarigt statsrådAnders Ygeman, S, energi- och digitaliseringsminister
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
LedningMyndighetschef
KommunEskilstuna
LänSödermanland
Organisationsnr202100-5695
FöregångareEnergimarknadsinspektionen inom Statens energimyndighet
Inrättad2008
GeneraldirektörAnne Vadasz Nilsson
InstruktionSFS 2016:742 (lagen.nu)
Webbplatsei.se

Energimarknadsinspektionen finns i Eskilstuna och har cirka 120 anställda. Myndigheten har även ett mindre kontor i Stockholm.[källa behövs]

HistorikRedigera

Energimarknadsinspektionen inrättades som en myndighet den 1 januari 2008. Inspektionen var tidigare en självständig del av Statens energimyndighet (Energimyndigheten).

UppgifterRedigera

Energimarknadsinspektionen handhar frågor enligt ellagen, naturgaslagen, miljöbalken och konkurrensrätten, innefattande reglering och tillsyn av så kallade naturliga monopol för el- och gasnät. Tillsynen omfattar bland annat den gränsöverskridande handeln (främst inom EU) med el och gas, skäligheten i nätföretagens avgifter och företagens leveranskvalitet samt koncessionsgivning (tillstånd) för nät där olika samhällsintressen (industrin, konsumenterna, närområdet, miljön, djurlivet m.m.) måste vägas mot varandra.

Inspektionen ska också följa utvecklingen på el-, naturgas- och fjärrvärmemarknaderna och verka för att dessa marknaders funktion och effektivitet förbättras. Myndigheten arbetar också med regelutveckling och ska komma med förslag på lagändringar och åtgärder som syftar till att utveckla energimarknadernas funktion både nationellt och inom EU.

Energimarknadsinspektionen bistår Miljö- och energidepartementet och Infrastrukturdepartementet med underlag. På europeisk nivå arbetar myndigheten i Council of European Energy Regulators (CEER) och European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) med att, tillsammans med andra nationella tillsynsmyndigheter på energiområdet, ta fram gemensamma ståndpunkter och underlag till bland annat EU-kommissionen, samt ta fram riktlinjer för bindande EU-förordningar (även kallade nätkoder) för el och gas i Europa.

ElpriskollenRedigera

Myndigheten har sedan 2008 drivit elpriskollen.se som hjälper Sveriges elkunder att jämföra och välja elhandelsavtal. Det är Sveriges enda oberoende jämförelsesajt för elavtal. På elpriskollen.se kan du jämföra priser och villkor mellan olika elhandelsbolag i Sverige.

GeneraldirektörerRedigera

2008–2013 Yvonne Fredriksson, ekonom
2013–nu Anne Vadasz Nilsson, jurist

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera