En ledningsgata är en röjt område i en skog längs en kraftledning eller telefonledning, liknande brandgator. Ledningsgator behöver underhållas för att minska risken för strömavbrott vid stormar.

Uppförande av en kraftledning i Slovenien i en ledningsgata i skogen.
En typisk kraftledningsgata sedd på avstånd i Como i Italien. Skogen är röjd vilket gör att det ser ut som en korridor i skogen.