Örsundaån är en, inklusive källflöden, 74 km lång å i Uppland. Avrinningsområdet på 734 km² består av 52 % skog, 4 % våtmark, 42 % åker- och ängsmark, 1 % sjöar och 1 % övrig mark. Här bor 13 000 människor. Örsundaån rinner upp i Vansjön vid Molnebo några kilometer norr om Morgongåva, passerar Heby och fortsätter åt sydsydost till trakterna av Frösthult, där den svänger mot ost och rinner ut i Alstasjön. Från Alstasjön rinner en östlig del av ån vidare genom Örsundsbro och mynnar ut i Lårstaviken (Mälaren) ett par kilometer öster därom.[1] Hela denna östliga del muddrades och blev farled för ångbåtar på 1800-talet, vilket var en förutsättning för samhällets tillväxt.[2]

Örsundaån vid Forsby i Enköpings kommun.

Örsundaån tillhör Norrströms huvudavrinningsområde. Ån är kraftigt näringsbelastad.[3]

I ån finns fria vandringsvägar för fisk upp till Vånsjöbro där en delvis raserad damm utgör vandringshinder. Den rödlistade fiskarten asp leker i ån. Ån skär igenom naturreservatet Hårsbäcksdalen, där ån har haft en starkt bidragande effekt på landskapet. Längs med ån finns flera gamla kvarnar som utnyttjat vattenkraften.[3]

TillrinningRedigera

Tillrinningsflöden till Örsundaån är Lillån, Gällbäcken, Skattmansöån, Långtorabäcken och Nysätraån.

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Vattendragsregistret (SMHI)”. Arkiverad från originalet den 21 juli 2006. https://web.archive.org/web/20060721130302/http://www.smhi.se/sgn0102/n0204/vdragreg.pdf. Läst 9 juni 2015. 
  2. ^ ”Ortsanalys för Örsundsbro”. Arkiverad från originalet den 24 september 2015. https://web.archive.org/web/20150924000915/http://www.enkoping.se/files/pdf/bygga%20o%20bo/stadsplanering/oversiktsplan/Ortsanalyser/Ortsanalysen.pdf. Läst 9 juni 2015. 
  3. ^ [a b] ”Planeringsunderlag för anläggning och restaurering av våtmarker”. http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/2012-1-planeringsunderlag-vatmarker.pdf. Läst 9 juni 2015.