Einar Olof Bratt, född 9 september 1886 i Växjö landsförsamling, Kronobergs län, död 17 december 1975, var en svensk militär.

Bratt, som var son till överstelöjtnant Olof Bratt och Magda Nordlund, blev efter officersexamen 1906 underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1906, genomgick Krigshögskolan 1911-1913, blev löjtnant vid Generalstaben 1918, överstelöjtnant 1933, vid Livregementets grenadjärer 1935, överste 1937 samt var lärare vid Krigshögskolan 1920–1924 och vid Sjökrigshögskolan 1929–1937. Han var Militärlitteraturföreningens kassaförvaltare 1919–1937, protokollförare i kartverkskommissionen 1928–1937, avdelningschef vid Generalstabens topografiska avdelning 1937 och byråchef i Rikets allmänna kartverk från 1937. Han invaldes som ledamot av Krigsvetenskapsakademien 1932. Han utgav skrifter i kartografiska ämnen.

KällorRedigera