Ein schön Geistlich Sangböck är en koralbok från 1542 av dansktysken Christian Adolph Nystad utgiven i Magdeburg. Kompositionerna tillskrivs ofta honom, men kan i viss mån skett i samarbete med eller av andra kompositörer.

Ein schön Geistlich Sangböck
FörfattareChristian Adolph Nystad
GenreKoralbok
Utgivningsår1542

Den är källa till minst en melodi i 1819 års psalmbok och Nya psalmer 1921 som då används till två psalmer, nr 47 och 577. Melodin antas vara ett samarbete med eller skriven av Miles Coverdale 1538. Enligt 1921 års koralbok med 1819 års psalmer försvenskades melodin inför 1697 års koralbok då den användes till psalm nr 32, 42 och 54.

PsalmerRedigera