Ett dubbelsalt är en jonförening som har mer än en sorts katjon eller anjon.

Mohrs salt är ett typiskt dubbelsalt.

Exempel på dubbelsalt är alun (KAl(SO4)2) som har både kalium- (K+) och aluminium- (Al3+) joner bundna till sina sulfat (SO42–) joner.

Ett annat exempel är klorkalk (CaCl(ClO)) som har både klorid- (Cl) och hypoklorit- (OCl) joner bundna till samma kalcium (Ca2+) jon.

Alun har alltså dubbla, positivt laddade, katjoner medan klorkalk har dubbla, negativt laddade, anjoner. Jonföreningar som har flera joner av samma sort, som järn(III)sulfat (Fe2(SO4)3), är inte dubbelsalt.