Hypokloriter är salter av hypokloritsyra och innehåller hypokloritjonen ClO.

Molekylmodell av en hypoklorit-jon.

Hypokloriter är starka oxidationsmedel och har förmågan att bleka andra ämnen. De är också instabila och sönderfaller till klorider, klorater eller till giftig klorgas.

Se även redigera