Den här artikeln handlar om den kemiska termen sulfat. För framställningsmetoden av pappersmassa, se sulfatprocessen.
Strukturformel, sulfat Molekylmodell, sulfat
Sulfatjon (SO)
Strukturformel, vätesulfat Molekylmodell, vätesulfat
Vätesulfatjon (HSO4 )

Sulfater är salter av svavelsyra. Sulfatjonen består av en svavelatom omgiven av fyra syreatomer och är en tetraedrisk tvåvärt negativ jon SO. Sulfat är i allmänhet lättlösliga i vatten undantaget: barium-, strontium-, kalcium-, bly- och kvicksilversulfat. En annan serie sulfat är de sura vätesulfaterna HSO4; pKa för denna jon är 1,89. Ett exempel på vätesulfat är natriumvätesulfat NaHSO4. När man reducerar sulfatjoner så frigörs svavel och syrgas.

Organiska sulfat redigera

Organiska sulfat, estrarna av svavelsyra, är starkt alkylerande. Det viktigaste är dimetylsulfat (CH3)2SO4, vars användning i Sverige kräver myndighetstillstånd. Salterna av monoförestrade sulfat av typen R-O-SO3 är dock stabila och viktiga surfaktanter.

Sulfatmineral redigera

Flera vanligt förekommande mineral är sulfater. Några är bergartsbildande. Exempel på sulfatmineral är:

Referenser redigera

Noter redigera