Preses (av latin 'præses' = 'den som sitter framför'; plural 'præsides' jämför 'president') och används bland annat för:

  • En ordförande i en vetenskaplig akademi eller liknande äldre sammanslutning.
  • En ordförande i Svenska kyrkans domkapitel, alltid biskopen.
  • Inom Svenska kyrkan: En av biskopen utsedd författare till den avhandling som skall diskuteras vid ett officiellt prästmötes sammanträde. Den som utsetts till preses fungerar då även som ordförande i prästmötets förhandlingar.
  • En ordförande vid en akademisk disputation, vanligen doktorandens handledare.
Ej att förväxla med presens.

Se även redigera