Dekan (lat decanus, från decem tio) är titeln på den prästman i en viss position i den kyrkliga hierarkin. Titeln används huvudsakligen i anglikanska kyrkan och romersk-katolska kyrkan, men även i många lutherska sammanhang. En dekans ställföreträdare kallas subdekan.

Den romersk-katolska kyrkan redigera

Inom den romersk-katolska kyrkan är dekanen över kardinalkollegiet och subdekanen ordförande respektive vice ordförande i kollegiet. Båda väljs till sina poster. Förutom att leda och fördela arbetet har de ingen bestämmanderätt över kardinalerna, utan har rollen som primus inter pares (den främste bland likar).

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland redigera

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är uppdelad i stift, som leds av biskop och domkapitel. Vid domkapitlet finns en stiftsdekan, som leder dess administration och personal och är medlem av dess plenum å ämbetets vägnar (KL19:2-3)[1].

Man kan säga att dekanen är biskopens högra hand vid domkapitlet, liksom domprosten är det i stiftet och kontraktsprosten inom sitt prosteri. Alla dessa titlar kan på engelska kallas "dean", vilket antyder deras likhet.

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera

Översättning redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.