Romarriket

Romarrikets statsskick och förvaltning

Historiska perioder
Roms kungatid
753509 f.Kr.

Romerska republiken
50927 f.Kr.
Romerska kejsardömet
27 f.Kr.395 e.Kr.

Västromerska riket
395476

Östromerska riket
3951453

Ordinära magistrater
Konsul (Rom)
Praetor
Prokonsul
Propraetor
Edil
Kvestor
Tribun
Censor
Curator
Extraordinära magistrater
Diktator
Magister Equitum
Ståthållare
triumviri
Decemvir
Ämbeten, titlar och hederstitlar
Kejsare
Legatus
Dux
Officium
Prefekt
Praetorianprefekt
Vicarius
Vigintisexviri
Liktor
Magister militum
Imperator
Princeps senatus
Pontifex maximus
Tetrark
Augustus
Augusta
Africanus
Caesar
Dekurion
Dominus
Domina
Institutioner och juridik
Romerska senaten
Cursus honorum
Romerska folkförsamlingen
Romersk rätt
Romerskt medborgarskap
Imperium
Auktoritet
Kollegialitet

Decemvir, lat. (av decem, tio, och vir, man), ledamot av en tiomannanämnd i antikens Rom. Dylika nämnder tillsattes för olika ändamål. En sådan, decemviri litibus judicandis, utövade domarmyndighet i vissa mål, troligtvis, åtminstone ursprungligen, i fråga om plebejer, eftersom deras personer, liksom folktribunernas, var okränkbara.

Mera kända är de år 451 och 450 f.Kr. tillsatta decemvirerna, som utarbetade de tolv tavlornas lag. Under decemvirernas styrelsetid fanns inga andra ämbetsmän. Enligt sägnen behöll decemvirerna av år 450, i strid med författningen, sitt ämbete längre än året ut, till dess att folket i sitt ursinne över Appius Claudius Crassus illgärningar avsatte dem.

Källor redigera