Uppslagsordet ”Codex” leder hit. För benämning på en lagsamling, se Codex (lag). För en häst, se Codex (häst).

En kodex eller codex (plur. kodexar eller codices) är en inbunden packe av ark av pergament, papyrus, papper eller liknande. Arken är vanligen fyllda med text och/eller med bilder. Ordet kodex används oftast om böcker från antiken och medeltiden. Man började använda ordet kodex för att skilja den från bokrullarna, under kristendomens första århundraden. Omkring år 300 e.Kr. framställdes ungefär lika många böcker som bokrullar och under 500-talet slutade man nästan helt att tillverka bokrullar.

Det latinska ordet codex betyder "träkloss". De tidiga kodexarna hade träskivor som motsvarade dagens bokpärmar. Arken är ihopsydda längs en av de fyra sidorna, så att alla arken och de två pärmarna hänger ihop som en enhet men så att man kan vika upp och studera valfritt uppslag.

En kodex har plats för mer innehåll än en bokrulle och är lättare att hantera och att läsa. Den är också lättare att ta med sig på en resa.[1]

Kända kodexar (handskrifter) redigera

Bibelhandskrifter redigera

Andra handskrifter redigera

Kända kodexar (lagsamlingar) redigera

Övriga kodexar redigera

Referenser redigera