Öppna huvudmenyn
Handskrift av Skånelagen från ca 1250

Skånelagen (på danska: Skånske Lov) är den äldsta danska och den äldsta av de nordiska landskapslagarna. Denna finns i ett flertal handskrifter på forndanska/fornsvenska (d.v.s. "fornöstnordiska") och latin och i handskriften Codex Runicus är den nedskriven i runskrift. Den första nedskriften anses vara från början av 1200-talet.

Lagen tillämpades inte bara i Skåne, utan i hela Skåneland, det vill säga förutom Skåne också i Blekinge, Bornholm och Halland. Från och med 1595 infördes den även på Gotland där den ersatte Gutalagen. Tydligen gick det trögt med lagbytet i praktiken och först 1618 började Skånelagen tillämpas på Gotland.

Lagen fortsatte att gälla i landskapen ända fram till 1683,[1] då svensk lag infördes (i strid mot fredsfördraget med Danmark) i de landskap som blivit svenska. Samma år upphörde Skånelagen också att gälla på Bornholm då alla danska landskapslagar ersattes med den "Danske Lov".

BibliografiRedigera

  • Then gambla Skåne lagh, som i forna tijder hafwer brukat warit, och nu aff ett gammalt pergamentz ... Stockholm: Johann Georg Eberdt. 1676. Libris 1976590 

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Johansen, Jens Chr.V. (2003) "Skåne og retsvæsenet 1658-1684". Da Østdanmark blev Sydsverige: Otte studier i dansk-svenske relationer 1600-tallet Arkiverad 8 april 2008 hämtat från the Wayback Machine.. Skippershoved/Vetenskaps-Societeten i Lund, ISBN 8789224744, s. 61: "Allerede i efteråret 1682 havde kongen truffet sin afgørelse; under et besøg i Skåne havde han udtalt, at Malmø recessen ikke længere kunne accepteres, da den indeholdt friheder og rettigheder, der 'strida emot Kungl Maj:ts rätt', og kort tid efter var han begyndt at forberede ændringen. Officiellt foregik overgangen til svensk ret 1. juli 1683."

Vidare läsningRedigera

  • ”"Skånske lov" og "Codex Runicus" / af Britta Olrik Frederiksen”. Levende ord & lysende billeder / redigeret af Erik Petersen. København: Det Kongelige bibl. 1999. Libris 3227612