Cetylpyridinklorid (CPK) är en kemisk förening med formeln C21H38NCl. Ämnet är en kvartär ammoniumförening som har använts i halstabletter, desinfektionslösningar, tandkrämer och hals- och nässprayer.

cetylpyridinklorid
Strukturformel
Systematiskt namn1-Hexadecylpyridiniumklorid
Kemisk formelC21H38NCl
Molmassa339,99 g/mol
Utseendevitt pulver
CAS-nummer123-03-5
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1.[Cl-]
Egenskaper
Löslighet (vatten)Lättlösligt
Smältpunkt77 - 83 °C
Faror
HuvudfaraR-26 Mycket giftigt vid inandning, R-25 Giftigt vid förtäring, R-36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden, Mycket giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
LD50200  mg kg-1, råtta, oralt.
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Användningar Redigera

Cetylpyridinklorid i munvatten och tandkrämer har visats effektivt för att förebygga tandplack och tandköttsinflammationer (gingiviter)[1][2]. Den har emellertid också påståtts ge brun missfärgning mellan tänder[3][4]. Cetylpyridinklorid i munvatten har också föreslagits som medel mot dålig andedräkt[5][6][7] och mot karies[8]. Också användning som konserveringsmedel i ögondroppar har föreslagits.[9]

Fysiska och kemiska egenskaper Redigera

Cetylpyridinklorid har summaformeln C21H38NCl. I ren form är det vid rumstemperatur ett vitt pulver. Den ohydrerade formen har smältpunkt 77 °C, monohydratet har smältpunkt 80–83 °C. Koncentrerade lösningar är vävnadsskadliga och angriper slemhinnor. Ren substans eller i koncentrerad form är cetylpyridinklorid giftig vid förtäring och mycket giftig att inandas.

Monohydratets CAS-nummer är 6004-24-6.

Dess kritiska micellkoncentration är 0,00124 M, motsvarande 0,042 % i vatten.

I vissa produkter har i stället för kloriden bromiden av cetylpyridin använts. Egenskaperna är mycket lika. Bromiden finns nu inte i några kommersiella produkter.

Toxikologi and farmakologi Redigera

Lägsta publicerade letala dosen i råtta efter intraperitoneal injektion är 15 mg kg-1 Mediana letala dosen LD50 i råtta är 30 mg kg-1 vid intravenös injektion och 108 mg kg-1 när substansen ges oralt (säkerhetsdatabladet anger 200 mg kg-1 oralt till råtta).

Referenser Redigera

Delvis baserad på motsvarande engelska artikel.

  1. ^ Herrera D (5 september 2009). ”Cetylpyridinium chloride-containing mouth rinses and plaque control”. Evid Based Dent "10" (2): ss. 44. doi:10.1038/sj.ebd.6400647. PMID 19561576. 
  2. ^ Haps S, Slot DE, Berchier CE, Van der Weijden GA (5 september 2008). ”The effect of cetylpyridinium chloride-containing mouth rinses as adjuncts to toothbrushing on plaque and parameters of gingival inflammation: a systematic review”. Int J Dent Hyg "6" (4): ss. 290–303. doi:10.1111/j.1601-5037.2008.00344.x. PMID 19138180. 
  3. ^ ”Tooth Discoloration: Causes and Treatments”. http://www.webmd.com/content/article/66/79599.htm. 
  4. ^ ”Tooth Discoloration : Article by Jonathan A Ship, DMD”. http://www.emedicine.com/derm/topic646.htm. 
  5. ^ Fedorowicz Z, Aljufairi H, Nasser M, Outhouse TL, Pedrazzi V (5 september 2008). ”Mouthrinses for the treatment of halitosis”. Cochrane Database Syst Rev (4): ss. CD006701. doi:10.1002/14651858.CD006701.pub2. PMID 18843727. 
  6. ^ Roldán S, Winkel EG, Herrera D, Sanz M, Van Winkelhoff AJ (5 september 2003). ”The effects of a new mouthrinse containing chlorhexidine, cetylpyridinium chloride and zinc lactate on the microflora of oral halitosis patients: a dual-centre, double-blind placebo-controlled study”. J. Clin. Periodontol. "30" (5): ss. 427–34. PMID 12716335. 
  7. ^ Renvert S, Lingström P, Erovic S (5 september 2009). ”Dålig andedräkt. Behandlingsmetoder under utvärdering.”. Tandläkartidningen "101" (7): ss. 58-60. 
  8. ^ Botelho MG (5 september 2000). ”The minimum inhibitory concentration of oral antibacterial agents against cariogenic organisms”. Microbios "103" (404): ss. 31–41. PMID 11034444. 
  9. ^ Furrer P, Mayer JM, Plazonnet B, Gurny R (5 september 1999). ”Ocular tolerance of preservatives on the murine cornea”. Eur J Pharm Biopharm "47" (2): ss. 105–12. PMID 10234533. 

Externa länkar Redigera