Nationella prov i Sverige

(Omdirigerad från Centralprov)

Nationella prov är prov utfärdade av Skolverket till stöd för likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning i Sverige. Nationella prov infördes 1997 i åk 9[1]; tidigare kallades proven centrala prov och standardprov.[2] Nationella prov utförs i åk 3, 6 och 9 samt på gymnasiet, i ämnena svenska, engelska och matematik, samt, i åk 9, i SO, NO och moderna språk. Resultaten på de nationella proven ska tas i särskilt beaktande vid betygssättning.

De nationella proven ger underlag för utvärdering av hur kunskapskraven uppfylls inom det svenska skolväsendet, på skolnivå, områdesnivå och nationell nivå. Proven kan också bidra till att konkretisera kursplaner och ämnesplaner. De nationella proven är inte examensprov, utan utgör endast en del av underlaget för lärarens samlade bedömning av individuella elevers kunskaper [3].

De nationella proven omfattar ämnena svenska, engelska och matematik. Sedan 2010 genomförs även nationella ämnesprov i NO-ämnen (biologi, fysik och kemi) och SO-ämnen (geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap) i grundskolans årskurs 9.

Bestämmelser om proven finns i föreskrifter meddelade av regeringen, samt i Skolverkets författningssamling (SKOLFS).

De nationella proven konstrueras utifrån analyser av läroplan, ämnes- och kursplaner – på uppdrag av Skolverket – vid flera av landets universitet:

För att säkerställa att bedömningen av proven är tillförlitlig – har hög reliabilitet – utprövas alla nationella prov i stor skala.[3]

DigitaliseringRedigera

Skolverket har sedan 2017 ett uppdrag om att digitalisera de nationella proven och skapa möjligheter för extern bedömning av proven. En försöksverksamhet inleds under 2018. Målsättningen är att alla prov ska vara digitaliserade år 2022.[3]

SkolformerRedigera

Det nationella provsystemet omfattar följande skolformer [5]:

 • Grundskolans årskurs 3, 6 och 9
 • Sameskolans årskurs 3 och 6
 • Specialskolans årskurs 4, 7 och 10
 • Gymnasieskolan
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenskundervisning för invandrare (SFI)

Nationella prov i SO och NORedigera

Läsåret 2012/2013 genomfördes testprov i samhällsorienterande ämnen (SO) och naturorienterande ämnen (NO), vilka sedan blev obligatoriska läsåret därefter. I en överenskommelse i februari 2015 mellan regeringen (Socialdemokraterna och Miljöpartiet) och alliansen (Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna) bestämdes att göra de nationella proven i SO och NO i årskurs 6 frivilliga. I samma överenskommelse beslöts att en översyn av de nationella provens omfattning, effekter och syfte skulle genomföras, samt att försöka gå mot ökad central digitaliserad rättning.

Varje skolenhet blir tilldelad ett samhällsorienterande ämne: Geografi, Historia, Religionskunskap eller Samhällskunskap, samt ett naturorienterande ämne: Biologi, Fysik eller Kemi av skolverket cirka tre veckor före provtillfället, och genomför prov i dessa. I årskurs 9 i grundskolan består provet i det samhällsorienterande ämnet av två delprov (A och B). I det naturorienterande ämnet består provet av fyra kortare delprov (A1, A2, A3 och B).

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 23 mars 2019. https://web.archive.org/web/20190323090328/https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3556.pdf%3Fk%3D3556. Läst 23 mars 2019. 
 2. ^ Eva Lindelöw Sjöö och Ulrika Gustafsson, Översyn av bevarande- och gallringsråd för handlingar rörande nationella prov, Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, 2011, s. 2(13)
 3. ^ [a b c] ”Nationella prov”. Skolverket. Avdelningen för läroplaner. 13 april 2018. https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov. Läst 19 april 2018. 
 4. ^ ”Nationella ämnesprov i biologi, fysik och kemi”. Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. http://www.edusci.umu.se/np/nap/. Läst 19 april 2018. 
 5. ^ ”Nationella prov i skolan”. Skolverket. Avdelningen för läroplaner. 30 maj 2017. https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/alla-nationella-prov-i-skolan. Läst 19 april 2018. 

Externa länkarRedigera

Lärarförbundet om rättning av nationella prov

Information om nationella prov