Läroplan

plan över undervisningen och målsättningarna för skolan

En läroplan är de sammantagna erfarenheterna[ifrågasatt uppgift] som elever får genom det som organiseras inom formell utbildning utifrån offentliga styrdokument. Till läroplanen räknas det ämnesinnehåll och de kursplaner som ska undervisas. Den brukar också innehålla definitioner över vilka skeenden och aktiviteter som skolväsendet ska ägna sig åt.

Internationellt finns olika definitioner av vad som kan räknas till en läroplan. I akademiska studier av läroplaner menas begreppet ofta innefatta mer än de författade dokument som ett land har tagit beslut om.[1]

Utbildningens syfteRedigera

En modern definition av läroplan inom utbildningsvetenskapen lyfter fram att det handlar om de målsättningar och syften som finns för utbildningen och där definieras också lärandemålen för de elever och studenter som berörs av den. Utifrån en sådan förståelse av läroplanen blir en central del av att förstå hur den påverkar utbildning att titta på hur olika val görs för att planera och genomföra undervisningen.[1]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ [a b] Wiles, Jon (2008-10-23) (på en). Leading Curriculum Development. Corwin Press. sid. 2. ISBN 9781412961417. https://books.google.se/books?id=rX--P1YUgI0C&pg=PA2&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. Läst 10 september 2017