Casten Otter (även Carsten Otter) föddes 1589 och dog 1657. Han föddes i Bremen och tjänstgjorde vid Karl IXs hov. Hans första hustru Anna, var dotter till borgmästaren Joakim Danckwardt i Nyköping. Casten Otter bosatte sig i Örebro år 1624. Han bodde i staden till sin död och är begravd i Nikolaikyrkan.

Casten Otter var en företagsam man. Han erhöll privilegier att driva Örebro gevärsfaktori som han utvecklade till ett framgångsrikt företag. Han anlade också flera stångjärnshammare, bland annat Snavlunda hammare, i närheten av Karlslunds herrgård. Han ägde en mängd egendomar, bland annat Älgskogen. Sonen Salomon von Otter är stamfar till det friherrliga ätten von Otter.

I Örebro uppförde Casten Otter en gård med adress Drottninggatan 1, platsen för nuvarande Stora hotellet. I Örebro finns idag en gata på Öster, Kasten Ottergatan, uppkallad efter Otter.

Tryckta källorRedigera

  • Forssell, Bernhard (1912). Örebro och dess utveckling: kulturhistoriska utkast i ord och bild. Förra bandet, Innefattande tiden från Örebro tillkomst till stora branden 1854. Örebro: Lindh. sid. 42. Libris 421710 
  • Palmær, Margit; Johansson Sven (1965). Örebro 700 år: en krönika från äldre tid och nutid. [Örebro]: [Drätselkammaren]. sid. 42. Libris 323646 
  • Gatorna i Örebro: [en vandring genom staden med 150 bilder]. Örebro: Sällskapet Gamla Örebro. 1999. sid. 101. Libris 7793036. ISBN 91-970964-1-5