Carl Anders Gustaf Malmroth, född 16 november 1874 i Mellan-Grevie, Malmöhus län, död 21 november 1934 i Jönköpings Sofia församling, Jönköpings län[1], var en svensk ämbetsman.

Carl Malmroth.

Malmroth var försvarsminister 19 april 192318 oktober 1924 och landshövding i Jönköpings län 19221934.

BiografiRedigera

Malmroth, som var prästson, blev 1900 filosofie doktor i Lund på avhandlingen Om kamrarnas inbördes ställning i stater med tvåkammarsystem samt avlade 1902 examen till rättegångsverken. Efter tjänstgöring i Järnvägsstyrelsen och Civildepartementet blev han 1909 tillförordnad byråchef i nämnda departement och föredragande inför Regeringsrätten, 1912 extra föredragande i Lantförsvarsdepartementet samt 1915 krigsråd och chef för Arméförvaltningens civila departements kameralbyrå. Han var i Lantförsvarsdepartementet tillförordnad expeditionschef för administrativa ärenden 1911–1914 och för riksdagsärenden 1914–1916 samt blev 1916 departementets expeditionschef. Jämsides härmed anlitades Malmroth från 1906 som sekreterare i flera riksdagsutskott, bland annat i rösträttsutskottet 1907 och i försvarsutskottet sommarriksdagen 1914, samt var sekreterare i reglementeringskommittén 1905–10 och i kommittén för riksdagsarbetets ordnande 1907. Malmroth blev 1917 kansliråd och statssekreterare, 1918 sekreterare i försvarskommissionen och var 1919–1922 försvarsrevisionens generalsekreterare; 1920 blev han |statssekreterare i Försvarsdepartementet. Efter detta blev Malmroth 19 april 1923 försvarsminister i regeringen Trygger och framlade 1924 dennas förslag till ny försvarsorganisation och avgick efter dettas fall och de nya andrakammarvalen med den övriga ministären 18 oktober samma år.

Malmroth blev ledamot av andra klassen av Krigsvetenskapsakademien 1914.[2]

UtmärkelserRedigera

Se ävenRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

Företrädare:
Per Albin Hansson
Sveriges försvarsminister
1923–1924
Efterträdare:
Per Albin Hansson
Företrädare:
Fredrik Pettersson
Landshövding i Jönköpings län
19221934
Efterträdare:
Felix Hamrin