Carl J. (eg. Carl August Jeansson) Kullenbergh, född den 1 juni 1867 i Forsa församling i Hälsingland, död den 16 juli 1918 i Stockholm, var en svensk journalist, humorist, kåsör och revyförfattare. Han var även känd under signaturen Kul.

Kullenbergh föddes i Hälsingland där fadern för tillfället arbetade som stins, men flyttade redan vid två års ålder till Kalmar och tillhörde den kända kalmarsläkten Jeansson. Han var kusin till industri- och riksdagsmannen John Jeansson, men använde själv dock sin moders efternamn Kullenbergh.

Efter skolgång i Kalmar inskrevs han vid Lunds universitet och avlade där 1888 juridisk preliminärexamen och läste vidare med inriktning mot en hovrättsexamen, vilken han dock aldrig tog. Han kom under studietiden att höra till det så kallade Tuakotteriet, och i denna krets skördade han några av sina första lagrar som humorist genom sin återkommande improviserade monolog "Sompen", vilken senare skildrats i litteraturen av kamrater som Paul Rosenius, John Wigforss och Axel Wallengren. Tillsammans med Wallengren och Wigforss författade Kullenbergh även det tidiga spexet Guvernörens staty (en parodi på Don Juan) 1892, där den sistnämnde även kreerade huvudrollen. Kullenbergh medverkade även i andra lustspel och pjäser som vid denna tid sattes upp på Akademiska Föreningen.

Kullenbergh lämnade Lund 1892 och tillbringade därefter två år som journalist i USA. Återkommen till Sverige bosatte han sig först i Göteborg, senare i Gävle och slutligen i Stockholm. Han arbetade under dessa år inom redaktionerna för flera olika tidningar, bland annat Göteborgs-Posten och Hvar 8 dag. Från 1910 verkade han dock som fri skribent. Hans artiklar rörde ofta kultur såsom litteratur och teater, men han var också känd som kåsör under vinjetten "I förbifarten".

Parallellt med journalistiken inledde Kullenbergh under sin Göteborgstid en karriär som revyförfattare, och han skrev under sitt liv minst 21 revyer, själv eller i samarbete med andra författare. Merparten uppfördes i skuggan av stadens store revykung Axel Engdahls revyer, men Göteborgspublicisten C. R. A. Fredberg menade i en tillbakablick på 1930-talet att Kullenberghs med sina uppsättningar "kom in som god andre". Han fortsatte med revyskriverierna även efter flytten till Gävle 1907 och under sina därpå följande år i Stockholm skrev han minst en revy i samarbete med Sigge Strömberg (1915). Ett utmärkande drag i Kullenberghs revyuppsättningar - såväl i dialog som kupletter - var ett mycket stort antal ordvitsar.

Till Kullenberghs seriösare litterära produktion hör en biografi över nordpolsfararen Salomon August Andrée: S. A. Andrée - hans lif och person (Göteborg 1898).

Litteratur & huvudkälla

redigera