Stins, kortform för stationsinspektor,[1] är en tjänstegrad inom en järnvägsförvaltning.[2]

Stins på Brösarps station, Skånska Järnvägar

En stationsinspektor var chef över en järnvägsstation (av 1:a till 4:e klass [3]) och var därmed ansvarig för att delegera uppgifterna mellan stationens anställda och förmedla information och order från trafikdirektören.[4].

I allmänt språkbruk används stins (formellt felaktigt) om befattningen tågklarerare, även om det hörde till undantagen att den tjänstgörande tågklareraren verkligen hade den höga graden stationsinspektor eftersom stinsen kunde delegera befattningen tågklarerare till en tjänsteman av lägre grad.

Se även redigera

Källor redigera

  1. ^ Stins i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1917)
  2. ^ Stationsinspektor i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1917)
  3. ^ Järnvägsstaten i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1910)
  4. ^ StationsinspektorTrafikverkets hemsida