Stins

kortform för stationsinspektor

En stins, kortform för stationsinspektor,[1] är innehavaren av en tjänstegrad inom en järnvägsförvaltning.[2]

Plåtstins

En stationsinspektor var chef över en järnvägsstation (av 1:a till 4:e klass [3]) och var därmed ansvarig för att delegera uppgifterna mellan stationens anställda och förmedla information och order från trafikdirektören.[4].

I allmänt språkbruk används stins (formellt felaktigt) om befattningen tågklarerare, även om det hörde till undantagen att den tjänstgörande tågklareraren verkligen hade den höga graden stationsinspektor eftersom stinsen kunde delegera befattningen tågklarerare till en tjänsteman av lägre grad.

KällorRedigera

  1. ^ Stins i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1917)
  2. ^ Stationsinspektor i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1917)
  3. ^ Järnvägsstaten i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1910)
  4. ^ StationsinspektorTrafikverkets hemsida