Carl August von Hedenberg

svensk militär och ämbetsman

Carl August von Hedenberg (före adlandet Hedenberg), född 29 juni 1784 i Stockholm, död 10 april 1849 i Piteå, var en svensk militär och ämbetsman.

Hedenberg skrevs in som kadett vid Krigsakademien på Karlberg 1797 och utexaminerades därifrån 1801, samma år som han blev fänrik vid livregementsbrigadens värvade infanteribataljon. Han blev sekundlöjtnant vid samma regemente 1802 och premiärlöjtnant regementet (som nu kallades finska gardet) 1805. Han deltog i finska kriget 1808–1809, blev stabskapten vid 2. gardesregementet 1809 och premiärkapten 1810. Hedenberg blev brigadadjutant vid 1. brigaden av svenska armén i Tyskland 1813 och deltog under det året i slagen vid Grossbeeren, Dennewitz och Leipzig. Han blev kapten i generalstaben 1816 och utnämndes till major samma år.

Han adlades von Hedenberg 1816 och introducerades 1817 på Riddarhuset under nr 2245. von Hedenberg blev 3. major vid 2. gardesregementet 1817, 2. major samma år, överstelöjtnant i generalstaben 1819, 1. major vid regementet 1825, överste i armén 1826 samt överste och chef för Västerbottens regemente 1828. von Hedenberg blev tillförordnad landshövding i Norrbottens län 1830 och utnämndes till generaladjutant i armén 1835. Han var landshövding i Norrbottens län 1837–1849.

von Hedenberg var son till Linnélärjungen och läkaren Anders Hedenberg och dennes hustru Anna Catharina Lewin. Han var far till Robert von Hedenberg.

UtmärkelserRedigera

KällorRedigera

  • Elgenstierna, Gustaf, red (1925–1936). Den introducerade svenska adelns ättartavlor. Stockholm: Norstedt 
Ämbetstitlar
Företräddes av
Carl Georg Sparre
 Landshövding i Norrbottens län
1837–1849
Efterträddes av
Knut Åkerhielm