Carl August Dohna

svensk greve och militär

Carl August Dohna, född 1691, död 1744, var en svensk greve och militär. Han var son till Fredrik Christoffer Dohna och bror till Fredrik Ludvig Dohna.

Dohna blev efter att i sin ungdom ha tjänstgjort i preussiska armén, 1706 svensk officer och var vid Karl XII:s död generaladjutant av flygeln och blev 1719 överste och 1737 generalmajor av kavalleriet. Han erhöll avsked 1740. Vid 1742/43 års riksdag var Dohna medlem av sekreta utskottet och av kommissionen över Henrik Magnus von Buddenbrock och Charles Emil Lewenhaupt d.ä..

Carl August Dohna grundlade bruket Dohnafors i Askersunds kommun, Örebro län.

KällorRedigera