Fredrik Ludvig Dohna, född 1694, död 1749, var en svensk greve och preussisk militär. Han var son till Fredrik Christoffer Dohna och bror till Carl August Dohna.

Dohna gick 1715 i preussisk tjänst och blev redan 1721 överste. Under de båda schlesiska krigen avancerade han till general vid infanteriet och var mellan dem envoyé i Wien samt blev 1747 fältmarskalk.

KällorRedigera