Bruno Latour, född 22 juni 1947, är en fransk sociolog känd för sina studier av kunskapsbildning och vetenskapsteori. Han är en av de främsta upphovsmännen bakom "Actor-Network Theory" (ANT).

2015.