Bror Viktor von Vegesack, född 19 oktober 1910 i Johannes församling i Stockholms stad,[1] död 21 mars 1976[2] i Saltsjöbadens församling i Stockholms län,[1] var en svensk friherre och militär.

Bror von Vegesack
Militärtjänst
I tjänst för Sverige Sverige
Försvarsgren Armén
Tjänstetid 1933–1971
Grad Överste
Befäl Dalregementet
Personfakta
Född 19 oktober 1910
Johannes församling i Stockholms stad, Sverige
Död 21 mars 1976 (65 år)
Saltsjöbadens församling i Stockholms län, Sverige
Släkt
Frälse- eller adelsätt von Vegesack
Far Viktor von Vegesack
Mor Vera Ångman
Familj
Gift 1938
Make/maka Karin Hallberg

BiografiRedigera

von Vegesack avlade studentexamen i Linköping 1930.[3] Han avlade officersexamen vid Krigsskolan 1933 och utnämndes samma år till fänrik vid Dalregementet,[4] där han befordrades till löjtnant 1937.[5] Han gick Allmänna artillerikursen vid Artilleri- och ingenjörhögskolan 1936–1938 och Högre artillerikursen där 1941–1943.[6] År 1942 befordrades han till kapten i Fälttygkåren[4] och samma år blev han aspirant i Generalstabskåren.[7] Han överfördes till Fälttygkåren 1945 och var militärassistent vid Försvarets forskningsanstalt 1945–1948. År 1948 inträdde han i Generalstabskåren, varpå han tjänstgjorde i Infanteri- och kavalleriinspektionen vid Arméstaben 1948–1949 och vid Älvsborgs regemente 1949–1951. Han befordrades till major i Generalstabskåren 1951,[8] varefter han var chef för Fotoanstalten vid Försvarsstaben 1951–1954[3] och stabschef vid staben i VI. militärområdet 1954–1958,[9][10] befordrad till överstelöjtnant i Generalstabskåren 1955.[4] Han studerade vid Försvarshögskolan 1957,[3] överfördes till Livregementets grenadjärer 1958[8] och var chef för sambandsavdelningen hos United Nations Emergency Force och den svenska FN-bataljonen i Egypten 1958.[3] År 1959 befordrades han till överste, varpå han var chef för Planeringssektionen vid Försvarsstaben 1959–1962[8] och chef för Dalregementet 1962–1971.[7] Bror von Vegesack inträdde i reserven 1971.[8] Han var delegat vid nedrustningskonferensen i Genève 1964 och 1965 och svenska regeringens observatör i Nigeria 1969.[11]

von Vegesack invaldes 1950 som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.[4]

von Vegesack var son till kaptenen friherre Viktor von Vegesack och hans hustru Vera Ångman. Han ingick äktenskap med Karin Hallberg 1938.[3]

Utmärkelser i urvalRedigera

ReferenserRedigera

 1. ^ [a b] Sveriges dödbok 1901–2009, DVD-ROM, version 5.00 (Sveriges Släktforskarförbund 2010).
 2. ^ Vem är det. Svensk biografisk handbok 1977. Stockholm: Norstedts Förlag. 1976. sid. 1177. ISBN 91-1-766022-X .
 3. ^ [a b c d e f] Harnesk, Paul, red (1964). Vem är vem. Svealand utom Stor-Stockholm. Stockholm: Bokförlaget Vem Är Vem AB. sid. 850 .
 4. ^ [a b c d] Kjellander, Rune (1996). Kungl Krigsvetenskapsakademien. Svenska Krigsmanna Sällskapet (till 1805), Kungl Krigsvetenskapsakademien. Biografisk matrikel med porträttgalleri 1796–1995. Stockholm: Kungliga Krigsvetenskapsakademien. sid. 152. ISBN 91-630-4181-2 .
 5. ^ Sveriges statskalender för skottåret 1940. Uppsala. 1940. sid. 301. http://runeberg.org/statskal/1940/0301.html .
 6. ^ Uller, Lennart B:son, red (1992). AIHS 1818–1992. Minnesskrift med anledning av Högre artilleriläroverkets, Krigshögskolans å Marieberg, Artilleri- och ingenjörhögskolans, Artilleri- och ingenjörofficersskolans, Artilleri- och ingenjörregementsofficersskolans samt (ånyo) Artilleri- och ingenjörhögskolans etthundrasjuttiofyraåriga tillvaro. Stockholm: Probus. sid. 108, 189. ISBN 91-8718-418-4 .
 7. ^ [a b] Broomé, Bertil (1976). ”Minnestal över bortgångna ledamöter”. Kungliga Krigsvetenskapsakademiens handlingar: sid. 158. 
 8. ^ [a b c d] Kjellander, Rune (2003). Sveriges regementschefer 1700–2000. Chefsbiografier och förbandsöversikter. Stockholm: Probus Förlag. sid. 225. ISBN 91-87184-74-5 .
 9. ^ Sveriges statskalender för året 1958. Uppsala. 1958. sid. 334 .
 10. ^ Sveriges statskalender för året 1959. Uppsala. 1959. sid. 336 
 11. ^ Lagerström, Sten, red (1970). Vem är det. Svenskt biografisk handbok 1971. Stockholm: P.A. Norstedt & Söners Förlag. sid. 1019 .
 12. ^ Bihang till Sveriges statskalender 1958. Kungl. Svenska riddareordnarna 1958. Uppsala. 1958. sid. 41 .
 13. ^ Bihang till Sveriges statskalender 1968. Kungl. Svenska riddareordnarna 1968. Uppsala. 1968. sid. 413 .
 14. ^ Bihang till Sveriges statskalender 1964. Kungl. Svenska riddareordnarna 1964. Uppsala. 1964. sid. 95 .
 15. ^ Bihang till Sveriges statskalender 1968. Kungl. Svenska riddareordnarna 1968. Uppsala. 1968. sid. 99 .

Vidare läsningRedigera