Brev (olika betydelser)

grensida

Brev kan syfta på:

 • Brev – en typ av postförsändelse
 • Brev (litteratur) – litteratur i brevform
 • Brevform
 • Brevroman – en samling fiktiva brev
 • Brevvän – en person som man håller kontinuerlig brevkontakt med
 • Brevställare – en tryckt handledning med exempel på titulering och utformning av brev för olika ändamål från 1700-talet och framåt
 • Kungligt brev – en kungörelse från Kunglig Majestät
 • Medeltidsbrev – ett samlingsbegrepp för de icke-litterära historiska källor från medeltiden
 • Nålbrev – ett mindre fodral för förvaring av nålar
 • Personligt brev – ett brev som kompletterar ett annat papper och utgör ett slags introduktion till skribenten
 • Öppet brev – ett brev som inte bara skickas till mottagaren utan även till journalister
 • Brev från Klara – en novellsamling av Tove Jansson som utkom 1991
 • Brev från kolonien – Cornelis Vreeswijks version från 1965 av Allan Shermans parodi "Hello Muddah, Hello Faddah"
 • Brev från nollpunkten – en samling historiska essäer av Peter Englund

BehörigheterRedigera

 • Förarbrev – i Finland rätt att vara befälhavare på fartyg med bruttodräktighet på högst 100
 • Styrmansbrev – ett intyg på en nautisk behörighet
 • Gesällbrev – ett intyg på en nautisk behörighet
 • Mästarbrev – ett kompetensbevis för hantverkare

Se avenRedigera