Brevroman

roman skriven som en serie dokument

Brevromanen är en roman som utgörs av en samling fiktiva brev. Den vanliga formen är brev, men även mer eller mindre fiktiva samlingar av dagboksanteckningar och tidningsurklipp brukar räknas till denna genre. På senare tid har även elektroniska dokument, som mejl, radioinslag och ljudinspelningar kunnat räknas till genren. Brevromanen ger en realism och auktoritet åt skildringen genom att efterlikna vardagen.

Försättssidan av Aphra Behns Love-Letters Between a Nobleman and His Sister (1684).

Det finns föregångare till genren redan under 1600-talet, som Abélard och Héloïses brevväxling (tryckt 1616) och ”Lettres portugaises” De fem portugisiska kärleksbreven, kärleksbrev föregivet skrivna av en nunna.[1] Genren blev framför allt populär under romantiken. Som den första fullt genomförda brevromanen ses Samuel Richardsons ”Pamela” (1740).

Teorier om brevromanerRedigera

Det finns två teorier om brevromanens ursprung. Enligt den första teorin uppstod genren ur berättelser med inflikade brev, där berättandet kom att tonas ner till förmån för breven.[2] Enligt den andra teorin uppstod brevromanen ur samlingar av poesi och brev.[3] Båda teorierna har sina förtjänster.

Kategorier inom genrenRedigera

Brevromanerna indelas i tre kategorier:

Exempel på brevromanerRedigera

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Epistolary novel, 1 mars 2015.

NoterRedigera

  1. ^ Hans-Erik Johannesson. ”Brevroman”. Nationalencyklopedin. Bokförlaget Bra böcker AB, Höganäs. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/brevroman. Läst 28 mars 2015. 
  2. ^ E.Th. Voss (1960) (på tyska). Erzählprobleme des Briefromans, dargestellt an vier Beispielen des 18. Jahrhunderts 
  3. ^ B.A. Bray (1967) (på franska). L'art de la lettre amoureuse: des manuels aux romans (1550-1700). La Haye, Paris 
  4. ^ Libris (2019). Amarja. ISBN 978-91-89047-21-1. http://libris.kb.se/bib/s3lqqst0qn1fd9ks. Läst 22 juli 2020