Öppna huvudmenyn

Kungligt brev

föreskrift från Kunglig Majestät, det vill säga regeringen i kungens namn

Kungligt brev var i Sverige en föreskrift i form av ett brev eller kungörelse från Kunglig Majestät, det vill säga regeringen i kungens namn innan 1975. De kunde innehålla bestämmelser vad som skulle ske i en viss fråga och det kunde vara hur en annan föreskrift (till exempel en lagbestämmelse) skulle tolkas och dylikt.

Genom utfärdandet av ett kungligt brev kunde exempelvis bestämmas att länsresidens skulle byggas och hur stenhämtningen till det skulle gå till. Det gjordes 1817 enligt en av referenserna till denna artikel. Ett annat exempel är att sten skulle skeppas från det nerbrunna Nyköpingshus slott (brann ner i slutet av 1600-talet) till det nya slottsbygget i Stockholm efter Slottet Tre Kronors brand 1697.

Innehåll

Nutida motsvarighetRedigera

Än idag skickar Sveriges regering så kallade regleringsbrev till statliga myndigheter, där den av riksdagen beslutade statsbudgeten preciseras mer i detalj för varje myndighet. Regleringsbreven publiceras i Statsliggaren, som numera är en del av Ekonomistyrningsverkets webbplats.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

Externa länkarRedigera