Blohm + Voss (tidigare även skrivet som Blohm & Voss) är ett tyskt skeppsvarv grundat 5 april 1877 med säte i Hamburg. Blohm + Voss ingår idag i ThyssenKrupp Marine Systems och tillverkar idag örlogsfartyg, snabba färj- och passagerarfartyg och yachter.

Blohm + Voss docka Elbe 17 i Hamburgs hamn.

HistoriaRedigera

 
Blohm & Voss 1877.

5 april 1877 grundade Hermann Blohm och Ernst Voss skeppsvarvet och maskinfabriken Blohm + Voss. Företagets verkstäder och varvet byggdes på Kuhwerder vid floden Elbe i Hamburg. Till en början hade man svårt att få uppdrag då rederierna beställde av engelska varv som man hade anlitat tidigare.[1] Man byggde därför en bark under eget ansvar och kostnader som döptes till Flora. Denna såldes till rederiet M.G. Amsinck i Hamburg. Först ett och ett halvt år efter grundandet fick man sitt första uppdrag då man byggde hjulångaren Elbe. Fraktångaren Burg var det första skeppet att lämna stapeln den 10 maj 1879.

Man fick in nya uppdrag men volymerna räckte inte till och därför påtog man sig på nytt att tillverka skepp själva: Rosario (till Hamburg-Süd) och Professor Woermann (till Woermann-Linie). Byggandet av flytdockan Dock I innebar att man började med reparationer vilket kraftigt förbättrade företagets ekonomiska läge. 1892 byggde man kryssaren Condor åt den tyska kejserliga marinen och 1899 levererade man det första stora krigsskeppet till den kejserliga marinen. Därefter höjdes andelen marinskepp i produktionen och gav tidvis höga vinster då marinen började rusta för Första världskriget.

1905 skapades världens största ständiga varvsområde efter en överenskommelse med Hamburgs senat. Därmed ökade varvsområdet med 560.000 m². 1906 följde licenstillverkning av turbiner från Parsons. 1908 stod världens då största flytdocka klar då Dock 5 togs i bruk. 1909 slöt man ett samarbetsavtal med MAN rörande dieselmotorer. 1911 planerade och byggde Blohm + Voss Putilov-varvet i St Petersburg.[2]

Första världskrigetRedigera

Under första världskriget ställde man om produktionen till ubåtstillverkning trots att Blohm + Voss inte hade erfarenhet av ubåtstillverkning och att anläggningarna inte var byggda för ubåtstillverkning. Totalt byggde man 98 ubåtar. Man byggde bara några få handelsbåtar. Då varvsarbetare inkallades till militären satte man in kvinnor och krigsfångar som varvsarbetare.

Försöket genom ett arbetar- och soldatråd att ta över kontrollen av varvet misslyckades 1918. Arbetet på varvet låg nere 6-9 november 1918 och följande år följde strejker. Versaillesfördragets bestämmelser om reparationer (se Versaillesfördraget) och den gynnsamma växelkursen gjorde att det fram till 1922 fanns tillräckligt med uppdrag. De följande åren tillverkade man få fartyg, de flesta för Hapag och Norddeutscher Lloyd. 1928 byggde man Kungsholm för Svenska Amerika Linien. 1920 avled grundaren Ernst Voss.

1930 avled Hermann Blohm. Sönerna Rudolf Blohm och Walther Blohm hade dock redan sedan slutet av första världskriget lett företaget. I samband med den ekonomiska krisen nöjde sig företaget med mindre uppdrag och skrotning av gamla skepp. 1932 hade man 3000 anställda. 1933 lämnade det stora skolsegelskeppet Gorch Fock I varvet. Walther Blohm startade Hamburger Flugzeugbau (HFB) för att bredda verksamheten. 1937 blev HFB en integrerad del av Blohm + Voss. Företaget tillverkade bland annat Blohm & Voss BV 138 under andra världskriget.

 
Slagskeppet Bismarck sjösätts vid Blohm & Voss 1939.

I samband med upprustningen inför andra världskriget ökade antalet uppdrag på nytt - också vad gällde exporten. Blohm + Voss byggde bland annat Admiral Hipper (1936) och Wilhelm Gustloff (1937). Antalet anställda ökade till 14 000. 1939 lämnade slagskeppet Bismarck varvet. Under andra världskriget koncentrerade man sig helt på ubåtstillverkningen. Man tillverkade totalt 238 ubåtar. I slutet av februari 1945 arbetade 16 339 på varvsanläggningarna, majoriteten var tvångsrekryterade från koncentrationslägret Neuengamme.[2]

Nedmontering och återuppbyggnadRedigera

3 maj 1945 tömde den brittiska ockupationsmakten varvet på arbetare. 31 december 1945 stängde britterna varvet helt och 1948 följde den kompletta nedmonteringen och varvet med dess utrustning fördelades på de 15 segermakterna i kriget. Nedmonteringen gick dock långsamt och 1949 startade en process mot varvsledningen för brott mot nedmonteringsfördordningen. Samtidigt hde andra tyska varv åter startat upp. I liten omfattning verkade varvet och hade 175 anställda år 1950 varav 127 var varvsarbetare.

1 april 1951 grundades Steinwerder Industrie AG som 1953 fick tillåtelse att reparera skepp, byggandet av kustskepp (1954) och slutligen sjöskepp (slutet av 1954). Därefter följde namnändringen till Blohm + Voss AG 1955. Samtidigt avyttrades 50% av aktiekapitalet för 20 miljoner DM till Phoenix-Rheinrohr AG. Dessa ägdes i sin tur av Amélie Thyssen. Thyssenkoncernen fick därmed mer och mer inflytande i koncernen och familjen Blohm försvann med tiden ur koncernen. Under följande år koncentrerade man tillverkningen till fraktfartyg. 1956 startade åter exporten då man levererade fartyg till norska Hurtigruten. Under 1950-talet byggess varvet upp på nytt med modern utrustning.

1962 började man åter i större omfattning ta emot uppdrag från den tyska marinen. 1968 började tillverkningen av de första containerfartygen för Hapag då man tillverkade Elbe Express och Alster Express. Då arbetade 7800 personer på företaget.

Nya områdenRedigera

 
Blohm + Voss tillverkar bland annat yachter. Här Eclipse, byggd 2009, världens största yacht.

I mitten av 1970-talet utökade Blohm + Voss produktionen till offshore (bland annat oljeplattformar) och började åter att tillverka marinskepp som varit framgångsrika på exportmarknaden. Cirka 40 enheter (fregatter, korvetter) har hittills byggts. 1986 tog man över HDW-varvet i Hamburg (Werk Ross) och integrerade detta med Blohm + Voss-området. 1995 splittades Blohm + Voss AG i de självständiga företaget Blohm + Voss GmbH (varv med cirka 1000 anställda), Blohm + Voss Repair GmbH (reparation, cirka 350 anställda) och BV Industrietechnik GmbH (maskintillverkning). Idag arbetar omkring 850 på Blohm + Voss GmbH.

IdagRedigera

Sedan 5 januari 2006 är Blohm + Voss central för ThyssenKrupp Marine Systems. I företaget ingår följande företag:

Kända fartygRedigera

DiverseRedigera

ContainerfartygRedigera

  • Cosco Brisbane Mai 2005

UbåtarRedigera

YachterRedigera

KällorRedigera

  1. ^ K. A. Schenzinger, Schnelldampfer (1951), Wilhelm Andermann Verlag, München
  2. ^ [a b] http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Blohm_%2B_Voss&oldid=65190015
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia, Blohm + Voss, tidigare version.

Externa länkarRedigera