Hamburgs senat, tyska Senat der Freien und Hansestadt Hamburg, är stadsdelstaten Hamburgs högsta beslutande organ.

Hamburg har haft en senat sedan 1216.