Björn Engwall, född 24 september 1917 i Gävle Heliga Trefaldighets församling i Gävleborgs län, död 24 juni 2005 i Göteborgs domkyrkoförsamling i Västra Götalands län,[1] var en svensk militär.

Björn Engwall
Information
Född24 september 1917
Gävle Heliga Trefaldighets församling i Gävleborgs län, Sverige
Död24 juni 2005 (87 år)
Göteborgs domkyrkoförsamling i Västra Götalands län, Sverige
I tjänst förSverige Sverige
FörsvarsgrenMarinen
Tjänstetid1942–1977
GradÖverste av första graden
BefälVaxholms kustartilleriregemente,
Karlskrona försvarsområde,
Blekinge kustartilleriförsvar

Biografi redigera

Efter studentexamen vid Högre realläroverket å Norrmalm i Stockholm 1937 avlade Engwall marinofficersexamen vid Kungliga Sjökrigsskolan 1942 och utnämndes samma år till fänrik i kustartilleriet,[2] varefter han tjänstgjorde vid Karlskrona kustartilleriregemente och Älvsborgs kustartilleriregemente.[3] Han befordrades till löjtnant 1944 och till kapten 1949. Han gick Stabs- och artillerikurserna vid Kungliga Sjökrigshögskolan 1950–1951, var lärare i artilleri vid Sjökrigsskolan 1958–1959 och stabschef vid Norrlands kustartilleriförsvar 1959–1962, befordrad till major 1960. År 1962 befordrades han till överstelöjtnant, varefter han 1962–1963[2] var stabschef vid Kustartilleriinspektionen[3] och 1963–1967 var chef för Kustartilleriets skjutskola, befordrad till överste 1964. Åren 1967–1969 var han chef för Vaxholms kustartilleriregemente. År 1969 befordrades han till överste av första graden och var 1969–1977 befälhavare för Karlskrona försvarsområde tillika chef för Blekinge kustartilleriförsvar.[2] Engwall lämnade försvarsmakten 1977.[4]

Björn Engwall invaldes 1971 som ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet.[5]

Utmärkelser redigera

Referenser redigera

  1. ^ Sveriges dödbok 1901–2009, DVD-ROM, version 5.00 (Sveriges Släktforskarförbund 2010).
  2. ^ [a b c] Kjellander, Rune (2007). Svenska marinens högre chefer 1700–2005. Chefsbiografier och befattningsöversikter samt Kungl Örlogsmannasällskapets ämbetsmän och ledamöter 1771–2005. Stockholm: Probus Förlag. sid. 72. ISBN 978-91-87184-83-3 .
  3. ^ [a b] Werner, Kjell (2005). ”Minnesteckningar för år 2005. Björn Engwall”. Tidskrift i sjöväsendet: sid. 217. https://www.koms.se/content/uploads/2013/06/TiS-nr-3-2005.pdf. 
  4. ^ Werner, Kjell (2005). ”Minnesteckningar för år 2005. Björn Engwall”. Tidskrift i sjöväsendet: sid. 218. https://www.koms.se/content/uploads/2013/06/TiS-nr-3-2005.pdf. 
  5. ^ Kjellander, Rune (2007). Svenska marinens högre chefer 1700–2005. Chefsbiografier och befattningsöversikter samt Kungl Örlogsmannasällskapets ämbetsmän och ledamöter 1771–2005. Stockholm: Probus Förlag. sid. 240. ISBN 978-91-87184-83-3 .
  6. ^ Bihang till Sveriges statskalender 1962. Kungl. Svenska riddareordnarna 1962. Uppsala. 1962. sid. 22. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/63726/1/gupea_2077_63726_1.pdf .
  7. ^ Bihang till Sveriges statskalender 1969. Kungl. Svenska riddareordnarna 1969. Uppsala. 1969. sid. 99. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/65665/1/gupea_2077_65665_1.pdf .
  8. ^ Kungl. Hovstaterna: Kungl. Maj:ts Ordens arkiv, Matriklar (D 1), vol. 14 (1970–1979), p. 30, digital avbildning.

Vidare läsning redigera