Inom algebra är ett binom ett polynom med två termer: summan av två monom. Det är den enklaste formen av polynom, bortsett från monom.

En geometrisk tolkning av binomet.
En geometrisk tolkning av binomet.

Binomet kan faktoriseras med Konjugatregeln som en produkt av två andra binom:

Produkten av två linjära binom a x + b och c x + d är:

Den n:te potensen av ett binom, , kan utvecklas med hjälp av binomialsatsen och Pascals triangel.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  • Vretblad, Anders (1989). Algebra och kombinatorik (andra upplagan). Malmö: Gleerups. ISBN 91-40-61066-7 
  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.