Kvadratkomplettering innebär att skriva om ett andragradspolynom (polynom av grad 2) av formen

till formen

.

Med hjälp av kvadreringsregeln kan (2) utvecklas, vilket visar att (2) är ekvivalent med (1):

.

Kvadratkomplettering används bland annat för att lösa andragradsekvationer.

ExempelRedigera

  • För att hitta de två lösningarna till ekvationen
 
kan kvadratkomplettering användas:
 
Sätt ovanstående lika med noll och lös
 
 
 
 
 
  • Med kvadratkomplettering går det att lokalisera andragradspolynoms minsta värden:
 
Olikheten visar att det minsta värdet
 
antas då
 .

Se ävenRedigera