Billingenmasten

radio- och TV-mast i Skövde kommun, Sverige


Billingenmasten är en 326 meter hög radio- och TV-mast belägen på berget Billingen, Skövde i Västergötland. Masten drivs och underhålls av statliga Teracom. Den blev uppförd 1956 och är en bland de allra första högmasterna för FM/TV i Sverige.

Billingemasten i Skövde

Masten är en av fem lika höga master:

Se ävenRedigera