Öppna huvudmenyn

Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner

(Omdirigerad från Bibeltrogna vänner)

Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner (ELM-BV) är en kristen lågkyrklig rörelse som i huvudsak verkar inom Svenska kyrkan. Den bildades 1909 under namnet Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner (BV). Grundaren av sällskapet var Axel B. Svensson, förste predikant i Betlehemskyrkan i Stockholm.

Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner
Lutherska Missionshuset i Åstorp är en av ELM-BV:s samlingslokaler
FörkortningELM-BV
Grundad1909
TypKristen rörelse
Officiella språkSvenska

Sällskapet beskriver själv sin tillkomst som att en grupp medlemmar uteslöts från Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS), efter att de riktat kritik mot liberalteologiska och bibelkritiska tendenser inom rörelsen. De uteslutna medlemmarna valde att bilda ett nytt missionssällskap, som fick namnet Bibeltrogna Vänner.

Nyare forskning har nyanserat bilden av splittringens orsaker. Det har framhållits att skiljaktig syn på Svenska kyrkan och motvilja mot centralt styre också var bidragande orsaker. Rörelsen är starkast i norra Skåne och räknade 2010 cirka 2 000 medlemmar.[1] På årsmötet den 18 juni 2005 beslöts, i samband med en omorganisation, att byta till nuvarande namn.

Evangelisk Luthersk Mission anser att den evangelisk-lutherska läran är en riktig tolkning av Guds ord. Teologiskt betonar ELM-BV Bibelns ofelbarhet och står för en konservativ, pietistiskt och herrnhutiskt färgad lutherdom. Det har aldrig brutit sig ur Svenska kyrkan utan är en väckelserörelse inom kyrkan. ELM-BV tenderar att ha en mer kritisk inställning till Svenska kyrkan än till exempel EFS. Bland annat har riksstyrelsen uttalat kritik mot Svenska kyrkans krav på att prästkandidater fullt ut ska samarbeta med kvinnliga präster. Detta krav har man emotsatt sig och även markerat att "predikoämbetet är förbehållet män" med motivering från Bibeln.[2] Kännetecknande för sällskapets verksamhet är missionsengagemang och kamp för bibeltro i Sverige och internationellt. ELM-BV bedriver missionsarbete i Kenya, Etiopien, Eritrea och Peru.

Internationellt samarbeteRedigera

Externa länkarRedigera

ReferenserRedigera