Beslut kan syfta på:

  • Beslut – val mellan olika alternativ; se val (filosofi)
  • Beslutsfattande – en process som jämför handlingsalternativ
  • Beslutsteori – hur realistiska eller ideala beslut fattas eller borde fattas, och hur optimala beslut ernås
  • i juridiska sammanhang endera:
    • Icke slutliga beslut –ett beslut under fortsatt handläggning av ett mål eller ärende
    • Slutligt beslut – ett beslut genom vilket en domstol avslutar sin behandling av ett mål


Se ävenRedigera