Slutligt beslut är i svensk processrätt ett beslut genom vilket en domstol avslutar sin behandling av ett mål (skiljer målet från sig) utan att meddela dom.[1] Exempel på slutliga beslut är beslut om avskrivning och avvisning av mål.

KällorRedigera

  1. ^ 17 kap. 1 § och 30 kap. 1 § rättegångsbalken.