Bermudarigg

den vanligaste segelbåtsriggen

Bermudarigg, ibland kallad marconirigg, är den i dag vanligaste riggtypen på fritidsbåtar. Den kännetecknas av en mast med bom och ett trekantigt storsegel, som går till mastens topp, och ett försegel. Storseglet (ett bermudasegel) är fäst längs med masten och minst i änden av bommen, men oftast längs med hela bommen. Förseglet (ett stagsegel) kan vara av varierande storlek, tex en genua (stor) eller en fock (mindre). Utöver dessa segel eller i stället för stagseglet förs ofta en spinnaker eller gennaker vid läns och slör.

Folkbåten har, liksom de flesta moderna segelbåtar, bermudarigg

Den vanligaste typen av bermudarigg i dag är antagligen 7/8-dels eller 9/10-dels partialrigg vilket innebär att förstaget är fäst i masten på en höjd av 7/8-delar eller 9/10-delar av mastens höjd från däck. En annan vanlig typ av bermudarigg är mastheadriggen som blev populär på 1970-talet, framför allt på grund av dåvarande tävlingsregler gynnade denna riggtyp. På mastheadriggen sitter förstaget fäst i mastens topp.

GalleriRedigera