Ej att förväxla med Bergshyddan, Fåfängan.
Bergshyddan, huvudbyggnad, 2011.

Bergshyddan är en villanorra Djurgården i Stockholm vid Lidovägen och Djurgårdsbrunnsvägen 54. Bergshyddan är belägen på Djurgårdsbrunnsvikens norra sida, mellan Kinas ambassad och Djurgårdsbrunns värdshus, strax norr om Roddföreningens båthus. Villan är sedan 1988 ett byggnadsminne.[1]

Bergshyddan, gårdsbyggnader, äldre fotografi.
Bergshyddan, huvudbyggnad, 2011.

Området bebyggdes 1841 i “italiensk stil” för hovskomakaren Nils Malmqvist efter att han 1838 fick kungligt tillstånd att uppföra en villa på lägenheten Berghyddan på Norra Djurgården. Exteriören har möjligen utförts efter ritningar av arkitekt Fredrik Blom. Redan 1843 såldes stället vidare till grosshandlaren Johan Schön och senare till grosshandlaren W. Bentixson. År 1845 kompletterades anläggningen med en envånings uthuslänga med framskjutande sidopartier, så att ett närmast slutet gårdsrum bildades. Därefter byttes ägarna i snabb takt.

År 1917 bodde konsthistorikern och konstvetaren Harald Brising på Bergshyddan. Under hans tid genomfördes en ombyggnad med Ragnar Hjort som arkitekt. En del dekorativa utsmyckningar av huvudbyggnaden utfördes av Brisings maka Louise. Hon övertog kontraktet till villan efter Harald Brisings död 1918 och bodde här fram till 1936. I slutet av 1930-talet märks bland de boende skalden Anders Österling och Ingrid Bergman innan hon inledde sin filmkarriär i Hollywood.

Under tiden 1943 till 1988 ägdes Bergshyddan av Bror Cedercrantz och hans maka konstnären Mary Sundström-Cedercrantz. De byggde om det gamla stallet till ateljé och bostaden blev till ett centrum för rikt kulturliv. Bergshyddans omväxlande historia skildrades 1985 av Bror Cederkrantz i boken Berättelse om ett hus på Djurgården.

ReferenserRedigera

  1. ^ Bebyggelseregistrets anläggningspresentation

Externa länkarRedigera